Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1112

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

2008

 

2009

 

2010

 

 

2008

Okt

2009

Okt

2010

Okt

2011

Okt

Diff, %

Okt 10-
Okt 11

 

Weights, %

 

 

 

 

Oct

Oct

Oct

Oct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

179,7

124,5

172,7

 

155,1

119,1

195,1

184,3

-5,6

Korn  Barley

2,5

166,8

106,5

159,4

 

142,4

105,8

184,3

173,3

-6,0

Havre  Oats

1,6

137,9

92,9

131,7

 

115,2

85,7

155,7

158,3

+1,7

Råg  Rye

0,3

155,4

89,6

137,0

 

140,2

89,8

175,8

176,7

+0,5

Annan spannmål  Other cereals

0,6

143,8

110,7

169,9

 

129,9

117,9

187,1

190,0

+1,6

Spannmål  Cereals1)

10,6

167,7

113,7

162,2

 

145,5

111,3

185,7

177,9

-4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

154,8

126,1

183,7

 

151,3

122,2

173,9

189,1

+8,8

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

63,6

64,8

57,7

 

63,6

64,8

57,7

56,7

-1,7

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

132,0

145,1

138,8

 

132,0

145,1

138,8

138,8

+0,0

Industrigrödor  Industrial crops

4,7

93,5

85,5

98,9

 

92,4

84,3

95,7

99,9

+4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

7,3

127,1

132,5

135,6

 

135,1

129,9

141,3

174,2

+23,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker  Fruits and Horticultural products

6,6

114,6

111,0

123,7

 

119,7

108,4

122,2

115,4

-5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

216,8

170,8

197,3

 

183,7

130,9

163,4

118,3

-27,6

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

119,7

126,2

127,1

 

120,4

126,7

127,2

131,4

+3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

104,3

109,5

98,8

 

104,3

109,5

98,8

96,9

-2,0

Potatis  Potatoes

4,3

197,9

161,2

181,9

 

170,8

128,5

154,1

117,3

-23,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

5,0

102,7

106,3

109,8

 

110,7

111,0

118,6

112,6

-5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

38,5

136,7

117,7

138,2

 

130,9

112,9

143,1

141,7

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

10,0

120,6

107,1

117,9

 

117,2

104,9

118,8

117,2

-1,3

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

120,3

107,0

118,4

 

116,6

105,0

119,1

118,7

-0,4

  -  Kalv  Calves

0,4

127,0

109,1

106,5

 

129,9

101,7

111,4

83,9

-24,7

Svin  Pigs

11,6

110,9

121,2

109,8

 

121,6

130,5

114,7

106,6

-7,1

Får och getter  Sheep and goats

0,4

108,1

106,7

106,9

 

95,6

91,4

90,7

89,6

-1,2

Fjäderfä  Poultry

3,2

138,6

131,9

131,8

 

139,0

130,2

138,4

146,5

+5,9

Andra djur  Other animals

2,0

171,6

185,1

191,3

 

185,2

186,8

190,8

187,4

-1,8

Djur  Animals

27,1

122,1

121,8

121,3

 

126,3

124,6

124,2

120,9

-2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

29,4

127,9

105,5

122,6

 

128,7

108,3

131,4

125,2

-4,8

Ägg  Eggs

3,2

144,4

144,6

143,0

 

144,8

145,7

141,3

148,1

+4,8

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

103,2

89,4

120,9

 

114,4

76,4

125,2

146,5

+17,0

Animaliska produkter
  Animal products

34,4

128,1

108,2

124,3

 

129,4

110,0

132,0

128,4

-2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

61,5

125,5

114,2

123,0

 

128,0

116,4

128,6

125,1

-2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

129,8

115,5

128,8

 

129,1

115,1

134,2

131,5

-2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.  The prices for cereals concerning the latest  harvest are preliminary and therefore they can be revised later.