Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1112

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Okt
Oct

2009
Okt
Oct

2010
Okt
Oct

2011
Okt
Oct

Diff, %1)
Okt 10-
Okt 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,7

110,0

111,9

111,5

111,5

112,2

111,0

113,3

 

+2,1

Mjukt bröd  Bread

14,2

116,0

119,1

121,2

117,6

119,3

121,0

127,5

 

+5,3

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,8

142,1

131,4

135,7

143,2

127,5

129,0

125,6

 

-2,7

Socker  Sugar

0,7

101,9

105,1

103,1

102,6

107,2

101,6

108,0

 

+6,3

Margarin  Margarine

3,8

112,4

113,4

112,7

113,0

113,0

112,5

112,8

 

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

33,2

114,4

116,1

116,8

115,7

116,1

116,2

119,9

 

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

109,2

110,6

112,5

110,0

111,4

113,9

118,5

 

+4,0

Grädde  Cream

3,4

104,9

106,0

107,0

105,5

105,8

107,8

112,8

 

+4,7

Smör  Butter

0,8

103,7

104,4

106,0

104,1

104,4

107,0

113,9

 

+6,4

Ost  Cheese

11,6

114,8

115,9

117,2

115,9

116,3

118,9

122,4

 

+2,9

Glass  Ice cream

3,6

105,9

108,0

109,1

106,6

108,7

108,8

108,5

 

-0,3

Mejeriprodukter
  Dairy products

31,8

110,3

111,6

113,0

111,1

112,1

114,3

118,0

 

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,5

116,8

120,9

125,4

119,9

121,9

126,1

127,2

 

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

5,8

124,5

126,0

128,4

126,0

125,9

126,0

130,9

 

+3,9

Griskött  Pig meat

3,7

112,0

116,3

115,2

114,0

118,1

113,4

115,5

 

+1,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,4

108,4

109,4

110,0

110,4

110,6

109,9

110,3

 

+0,4

Annat kött  Other meat

1,3

100,2

107,1

108,3

101,4

107,2

105,9

112,7

 

+6,4

Kött  Meat

14,2

115,6

118,0

118,8

117,3

118,8

117,1

120,3

 

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,2

105,5

109,2

108,6

107,5

109,3

108,3

106,1

 

-2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

32,4

109,5

112,8

112,7

111,4

113,2

111,8

111,9

 

+0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,8

110,1

112,5

113,3

111,5

113,0

113,5

115,3

 

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

111,5

113,7

114,5

112,9

114,0

114,4

116,8

 

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.