Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1112

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market


2005 = 100

2008

2009

2010

Andra kvartalet Second quarter

 

 

 

 

2008

2009

2010

2011

Diff, %
10–11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

127,7

119,7

121,1

128,0

120,6

119,7

133,3

 

+11,4

be

Belgien  Belgium

133,2

118,5

116,8

135,7

119,4

113,9

131,7

 

+15,6

bg

Bulgarien  Bulgaria

130,1

131,1

133,7

128,8

132,9

132,5

146,3

 

+10,4

cz

Tjeckien  Czech Republic

116,3

108,6

106,7

117,8

110,5

105,5

115,5

 

+9,5

dk

Danmark  Denmark

129,9

120,3

120,4

131,7

122,6

118,0

134,3

 

+3,8

de

Tyskland  Germany

126,6

120,4

121,2

127,2

122,1

119,8

133,3

 

+1,3

ee

Estland  Estonia

127,5

118,1

120,4

128,5

119,6

116,8

134,7

 

+5,3

ie

Irland  Ireland

125,7

116,8

115,2

126,7

117,0

113,7

126,0

 

+0,8

gr

Grekland  Greece

122,6

115,4

120,2

124,8

114,5

119,8

130,8

 

+9,2

es

Spanien  Spain

127,9

115,9

118,2

130,5

116,5

116,0

131,0

 

+12,9

fr

Frankrike  France

127,5

116,8

116,1

123,9

118,2

114,7

126,7

 

+10,5

it

Italien  Italy

123,5

119,9

122,8

124,5

120,1

122,5

130,2

 

+6,3

cy

Cypern  Cyprus

125,9

111,1

108,9

118,4

110,4

109,4

109,3

 

-0,1

lv

Lettland  Latvia

147,8

137,3

134,0

147,4

139,0

132,7

148,0

 

+11,5

lt

Litauen  Lithuania

160,6

120,1

119,9

168,1

118,2

114,4

145,5

 

+27,2

lu

Luxemburg  Luxembourg

119,4

113,4

116,3

120,1

113,0

114,5

124,8

 

+9,0

hu

Ungern  Hungary

137,3

129,3

135,0

140,4

131,9

132,1

151,9

 

+15,0

mt

Malta  Malta

129,1

121,5

124,3

129,3

121,9

122,1

138,4

 

+13,3

nl

Nederländerna  Netherlands

123,0

112,9

116,0

123,8

113,7

113,7

127,7

 

+12,3

at

Österrike  Austria

118,1

115,1

117,1

118,5

116,6

116,4

125,4

 

+7,7

pl

Polen  Poland

118,5

120,6

122,3

118,3

121,7

121,7

134,1

 

+10,2

pt

Portugal  Portugal

126,2

123,3

123,9

128,4

123,6

123,0

132,4

 

+7,6

ro

Rumänien  Romania

135,4

129,8

140,9

142,6

132,9

135,4

165,9

 

+22,5

si

Slovenien  Slovenia

132,4

125,3

127,2

133,4

126,1

125,6

142,2

 

+13,2

sk

Slovakien  Slovakia

118,4

103,7

104,7

119,3

103,9

102,2

117,2

 

+14,7

fi

Finland  Finland

125,4

115,2

118,1

126,9

116,9

116,8

133,1

 

+14,0

se

Sverige  Sweden

125,2

121,5

120,3

125,2

122,7

118,3

127,6

 

+7,9

uk

Storbritannien  United Kingdom

139,5

133,1

132,3

140,0

133,5

132,0

149,8

 

+13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa:  Eurostats databas, NewCronos.  Source:  Eurostats database, NewCronos. 2011-11-08