Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1112

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market


2005 = 100

2008

2009

2010

Andra kvartalet Second quarter

 

 

 

 

2008

2009

2010

2011

Diff, %
10–11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

121,8

108,3

116,9

124,8

112,0

114,5

129,7

 

+13,3

be

Belgien  Belgium

112,8

100,1

108,6

116,7

103,1

106,7

116,6

 

+9,3

bg

Bulgarien  Bulgaria

151,8

120,4

134,0

148,6

122,0

119,3

152,2

 

+27,6

cz

Tjeckien  Czech Republic

123,7

94,4

100,9

135,4

96,7

95,4

121,3

 

+27,1

dk

Danmark  Denmark

120,2

101,6

110,9

123,1

100,5

108,5

128,6

 

+18,5

de

Tyskland  Germany

124,4

100,6

114,0

123,1

97,8

105,7

123,6

 

+16,9

ee

Estland  Estonia

125,0

97,0

117,3

124,9

96,6

107,4

133,6

 

+24,4

ie

Irland  Ireland

121,4

101,2

111,6

124,9

100,1

110,7

126,4

 

+14,2

gr

Grekland  Greece

114,9

112,4

127,5

113,1

114,7

113,8

114,8

 

+0,9

es

Spanien  Spain

107,1

95,0

101,1

116,6

101,0

109,7

107,0

 

-2,5

fr

Frankrike  France

124,3

108,4

116,3

125,3

108,9

110,2

129,6

 

+17,6

it

Italien  Italy

120,9

110,2

111,9

119,6

110,7

108,9

120,9

 

+11,0

cy

Cypern  Cyprus

130,5

113,8

116,2

129,3

117,3

119,3

117,1

 

-1,8

lv

Lettland  Latvia

140,6

110,8

131,8

139,5

111,4

120,6

154,2

 

+27,9

lt

Litauen  Lithuania

137,0

106,7

124,2

145,7

108,9

122,0

157,3

 

+28,9

lu

Luxemburg  Luxembourg

117,7

97,4

106,5

116,6

93,2

100,4

109,9

 

+9,5

hu

Ungern  Hungary

135,2

122,2

143,6

144,5

128,1

128,2

161,0

 

+25,6

mt

Malta  Malta

111,8

117,8

114,2

111,1

121,6

111,7

115,6

 

+3,5

nl

Nederländerna  Netherlands

113,7

102,1

112,1

114,7

103,7

111,8

118,8

 

+6,3

at

Österrike  Austria

119,6

105,4

118,4

121,0

105,6

107,9

122,0

 

+13,1

pl

Polen  Poland

120,5

113,0

124,3

132,3

120,9

121,2

150,4

 

+24,1

pt

Portugal  Portugal

111,7

105,0

110,7

110,6

105,1

111,9

108,2

 

-3,3

ro

Rumänien  Romania

147,7

137,6

152,3

158,2

147,8

144,8

202,2

 

+39,6

si

Slovenien  Slovenia

131,2

112,1

114,4

129,2

111,2

112,7

125,1

 

+11,0

sk

Slovakien  Slovakia

115,7

86,4

98,7

115,6

83,5

84,6

104,7

 

+23,8

fi

Finland  Finland

120,9

108,5

115,2

118,0

108,6

107,3

134,3

 

+25,2

se

Sverige  Sweden

129,8

115,5

128,8

126,7

118,9

125,1

131,9

 

+5,4

uk

Storbritannien  United Kingdom

143,3

135,6

142,9

148,0

138,1

138,3

165,4

 

+19,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa:  Eurostats databas, NewCronos.  Source:  Eurostats database, NewCronos. 2011-11-08