Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Avräkningspriser, djur (kronor per 100 kg)

9. Agricultural Absolute Prices, Animals (SEK per 100 kg


Anm.

Produkter

2007

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2011

Note

Products

 

 

 

 

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livdjur  Live animals

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Livkalvar1) Calves1)

1633

1960

1867

2275

1926

2129

2239

1795

AP

Smågrisar2)  Piglets2)

1664

1826

1976

1794

2000

2020

1780

1760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaktdjur  Carcasses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellankalv3)  Fattened calves3)

2084

2477

2266

2230

2437

2130

2320

1817

 

Hanungnöt4) 
Young male cattle4)

2389

2736

2595

2823

2605

2521

2838

2807

 

Ko5)  Cows5)

1787

1976

1848

2068

1884

1762

2082

2081

 

Slaktsvin6)   Pigs for slaughter6)

1135

1316

1487

1423

1419

1523

1529

1420

AP

Grisar – klass S7)
Pigs – (carcasses) grade I
7)

1376

1501

1500

1431

1593

1546

1534

1535

AP

Grisar – klass E8)
Pigs – (carcasses) grade II
8)

1334

1457

1458

1389

1551

1502

1501

1485

 

Får (Tackor och baggar) 9)  
Sheep9)

978

1001

906

917

880

729

706

755

 

Lamm10)  Lambs10)

2867

3085

3071

3072

2728

2627

2629

2678

 

Slaktkyckling11) 
Chickens, live weight 11)

689

904

859

859

898

848

918

956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Tjurkalv, vikt 80 kg, fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag.  Calves (of a few days), price per head. Ex-farm incl. market price premium/reduction.

2)   Basvikt  t.o.m. 23 kg fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag. Piglets, price per 100kg live weight. Ex-farm incl. market price premium/reduction.

3)   Mellankalv klass O, vikt 115 kg, fritt gård inkl. leveranstillägg. Fattened calves class O, weight 115 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

4)   Hanungnöt, klass R, vikt 330 kg, inkl. leveranstillägg. Young male cattle class R, weight 330 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

5)   Ko klass P+, vikt 270 kg, inkl. leveranstillägg. Cows class P+, weight 270 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

6)   Slaktsvin 58 % kött, 85 kg, inkl leveranstillägg. Pigs for slaughter, lean meat content 58 %, weight 85 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

7)   Slaktsvin , enl. EU:s klassificeringsskala klass S (ett köttinnehåll av 60 % eller mer).  Pigs (carcasses) (grade I). Price per 100 kg by carcase weight.

8)   Slaktsvin, enl. EU:s klassificeringsskala klass E (ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %). Pigs (carcasses) (grade II). Price per 100 kg by carcase weight.

9)   Får (Tackor och Baggar) klass R, vikt 26 kg, Sheep (Ewes and Rams) class R, weight 26 kg.

10)   Lamm klass O+, vikt 19 kg, inkl. lammtillägg. Lambs class O+, weight 19 kg. Including lamb bonuses.

11)   Slaktkyckling, 1:a kvalitet, 1,7 kg levande vikt, inkl.marknadstillägg och tillägg för campylobacterfria leveranser (t.o.m. 2008). Chickens (Broilers) first quality. 1,7 kg live weight incl. Market price premium/reduction.

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.

Note:  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).