Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

2008

 

2009

 

2010

 

 

2008

Nov

2009

Nov

2010

Nov

2011

Nov

Diff, %

Nov 10-
Nov 11

 

Weights, %

 

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

179,7

124,5

172,7

 

152,8

123,1

198,9

185,7

-6,6

Korn  Barley

2,5

166,8

106,5

159,4

 

142,1

107,6

185,5

180,3

-2,8

Havre  Oats

1,6

137,9

92,9

131,7

 

113,8

92,0

164,2

166,3

+1,3

Råg  Rye

0,3

155,4

89,6

137,0

 

129,5

95,3

179,0

193,6

+8,2

Annan spannmål  Other cereals

0,6

143,8

110,7

169,9

 

128,5

120,6

191,1

191,7

+0,3

Spannmål  Cereals1)

10,6

167,7

113,7

162,2

 

143,7

114,8

189,6

182,2

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

154,8

126,1

183,7

 

159,3

128,2

192,0

184,9

-3,7

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

63,6

64,8

57,7

 

63,6

64,8

57,7

56,7

-1,7

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

132,0

145,1

138,8

 

132,0

145,1

138,8

138,8

+0,0

Industrigrödor  Industrial crops

4,7

93,5

85,5

98,9

 

95,0

86,2

101,5

98,6

-2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

7,3

127,1

132,5

135,6

 

135,1

129,9

141,3

174,2

+23,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker  Fruits and Horticultural products

6,6

114,6

111,0

123,7

 

112,4

99,0

113,4

101,4

-10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

216,8

170,8

197,3

 

175,4

148,7

176,1

115,6

-34,3

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

119,7

126,2

127,1

 

120,4

126,7

127,2

131,4

+3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

104,3

109,5

98,8

 

104,3

109,5

98,8

96,9

-2,0

Potatis  Potatoes

4,3

197,9

161,2

181,9

 

164,0

143,1

164,5

115,1

-30,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

5,0

102,7

106,3

109,8

 

100,9

109,9

105,6

106,8

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

38,5

136,7

117,7

138,2

 

127,4

114,0

142,8

139,3

-2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

10,0

120,6

107,1

117,9

 

114,6

102,9

118,8

117,2

-1,3

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

120,3

107,0

118,4

 

114,2

102,9

119,1

118,7

-0,4

  -  Kalv  Calves

0,4

127,0

109,1

106,5

 

124,8

101,7

111,4

83,9

-24,7

Svin  Pigs

11,6

110,9

121,2

109,8

 

120,2

124,5

119,3

109,5

-8,2

Får och getter  Sheep and goats

0,4

108,1

106,7

106,9

 

95,6

90,9

90,7

92,8

+2,3

Fjäderfä  Poultry

3,2

138,6

131,9

131,8

 

137,8

130,2

140,4

146,0

+3,9

Andra djur  Other animals

2,0

171,6

185,1

191,3

 

185,2

186,8

190,4

181,0

-5,0

Djur  Animals

27,1

122,1

121,8

121,3

 

124,6

121,3

126,4

121,6

-3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

29,4

127,9

105,5

122,6

 

124,2

109,8

135,1

126,6

-6,3

Ägg  Eggs

3,2

144,4

144,6

143,0

 

148,4

147,5

141,0

148,1

+5,0

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

103,2

89,4

120,9

 

114,4

76,4

125,2

146,5

+17,0

Animaliska produkter
  Animal products

34,4

128,1

108,2

124,3

 

125,9

111,4

135,1

129,7

-4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

61,5

125,5

114,2

123,0

 

125,3

115,8

131,3

126,1

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

129,8

115,5

128,8

 

126,1

115,1

135,7

131,2

-3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.  The prices for cereals concerning the latest  harvest are preliminary and therefore they can be revised later.