Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Nov
Nov

2009
Nov
Nov

2010
Nov
Nov

2011
Nov
Nov

Diff, %1)
Nov 10-
Nov 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,6

128,3

122,7

120,6

124,9

119,2

128,3

128,7

+0,3

Mjukt bröd  Bread

14,1

122,0

121,1

119,3

122,7

119,3

122,3

128,1

+4,8

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,2

200,4

177,3

180,7

230,3

134,4

200,1

256,9

+28,4

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,3

125,2

121,7

120,9

124,0

118,1

127,2

131,5

+3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

13,9

111,8

109,6

111,4

108,4

110,0

115,1

118,8

+3,1

Grädde  Cream

3,8

104,1

S

S

104,3

S

S

105,3

+1,4

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass  Ice cream

3,3

126,7

S

135,8

131,0

S

133,5

134,3

+0,6

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,2

117,2

114,3

116,1

116,8

112,2

119,7

122,1

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,2

138,5

140,3

137,2

141,7

140,1

136,2

137,0

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,0

114,8

111,1

114,2

114,0

105,7

107,5

119,4

+11,1

Griskött  Pig meat

3,8

117,7

119,4

118,2

122,3

123,2

120,2

122,5

+1,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,5

112,9

104,4

105,8

111,8

102,6

107,3

113,6

+5,9

Annat kött  Other meat

S

116,1

S

S

117,3

S

S

S

S

Kött  Meat

14,5

115,2

111,8

113,0

115,9

110,0

111,1

119,5

+7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,8

104,9

106,3

104,9

108,5

104,8

104,3

104,7

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

33,3

109,2

108,5

108,1

111,6

106,9

107,0

110,7

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,7

113,6

112,0

112,6

114,7

110,2

113,7

116,8

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

117,3

115,2

115,3

117,6

112,8

118,0

121,4

+2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.