Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Nov
Nov

2009
Nov
Nov

2010
Nov
Nov

2011
Nov
Nov

Diff, %1)
Nov 10-
Nov 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,7

110,0

111,9

111,5

111,7

112,0

112,0

112,6

 

+0,5

Mjukt bröd  Bread

14,2

116,0

119,1

121,2

118,0

119,7

122,5

127,4

 

+4,0

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,8

142,1

131,4

135,7

141,5

127,5

139,5

122,8

 

-12,0

Socker  Sugar

0,7

101,9

105,1

103,1

102,2

107,2

100,4

109,1

 

+8,7

Margarin  Margarine

3,8

112,4

113,4

112,7

113,4

112,8

113,7

115,3

 

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

33,2

114,4

116,1

116,8

115,9

116,1

117,8

119,8

 

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

109,2

110,6

112,5

109,9

111,6

116,0

118,5

 

+2,1

Grädde  Cream

3,4

104,9

106,0

107,0

105,5

106,0

109,4

112,5

 

+2,8

Smör  Butter

0,8

103,7

104,4

106,0

104,8

105,0

108,9

113,3

 

+4,1

Ost  Cheese

11,6

114,8

115,9

117,2

116,0

115,7

119,8

122,1

 

+1,9

Glass  Ice cream

3,6

105,9

108,0

109,1

106,7

108,9

108,9

108,7

 

-0,2

Mejeriprodukter
  Dairy products

31,8

110,3

111,6

113,0

111,2

112,0

115,6

117,9

 

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,5

116,8

120,9

125,4

119,4

122,7

127,1

127,5

 

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

5,8

124,5

126,0

128,4

126,4

125,4

129,1

130,8

 

+1,3

Griskött  Pig meat

3,7

112,0

116,3

115,2

112,8

118,6

113,0

118,1

 

+4,5

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,4

108,4

109,4

110,0

109,6

109,6

111,2

111,6

 

+0,4

Annat kött  Other meat

1,3

100,2

107,1

108,3

104,0

108,4

104,7

111,8

 

+6,8

Kött  Meat

14,2

115,6

118,0

118,8

117,2

118,6

118,4

121,3

 

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,2

105,5

109,2

108,6

107,8

109,5

108,5

106,7

 

-1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

32,4

109,5

112,8

112,7

111,6

113,2

112,5

112,6

 

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,8

110,1

112,5

113,3

111,6

113,0

114,5

115,6

 

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

111,5

113,7

114,5

113,0

114,0

115,6

117,0

 

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.