Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market


2005 = 100

2008

2009

2010

Tredje kvartalet Third quarter

 

 

 

 

2008

2009

2010

2011

Diff, %
10–11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

121,8

108,3

116,9

124,2

105,7

117,2

125,8

 

+7,3

be

Belgien  Belgium

112,8

100,1

108,6

112,5

93,8

107,9

105,9

 

-1,9

bg

Bulgarien  Bulgaria

151,8

120,4

134,0

179,2

123,5

136,9

160,6

 

+17,3

cz

Tjeckien  Czech Republic

123,7

94,4

100,9

120,8

93,2

102,6

116,8

 

+13,8

dk

Danmark  Denmark

120,2

101,6

110,9

129,2

100,2

116,7

132,6

 

+13,6

de

Tyskland  Germany

124,4

100,6

114,0

136,2

102,3

122,0

139,5

 

+14,3

ee

Estland  Estonia

125,0

97,0

117,3

122,5

91,3

118,6

134,9

 

+13,7

ie

Irland  Ireland

121,4

101,2

111,6

119,1

96,0

112,2

127,0

 

+13,2

gr

Grekland  Greece

114,9

112,4

127,5

123,7

111,7

115,9

118,1

 

+1,9

es

Spanien  Spain

107,1

95,0

101,1

102,0

86,2

91,4

95,9

 

+4,9

fr

Frankrike  France

124,3

108,4

116,3

125,1

106,6

120,4

128,9

 

+7,1

it

Italien  Italy

120,9

110,2

111,9

125,3

107,8

113,9

120,3

 

+5,6

cy

Cypern  Cyprus

130,5

113,8

116,2

120,1

111,1

112,2

112,0

 

-0,2

lv

Lettland  Latvia

140,6

110,8

131,8

147,2

107,0

141,1

165,1

 

+17,0

lt

Litauen  Lithuania

137,0

106,7

124,2

132,6

100,2

122,3

139,2

 

+13,8

lu

Luxemburg  Luxembourg

117,7

97,4

106,5

120,1

92,9

110,5

123,4

 

+11,7

hu

Ungern  Hungary

135,2

122,2

143,6

141,3

121,3

148,6

170,4

 

+14,7

mt

Malta  Malta

111,8

117,8

114,2

104,6

106,6

119,7

111,3

 

-7,0

nl

Nederländerna  Netherlands

113,7

102,1

112,1

107,9

94,0

107,7

109,8

 

+1,9

at

Österrike  Austria

119,6

105,4

118,4

130,4

107,6

118,8

131,8

 

+10,9

pl

Polen  Poland

120,5

113,0

124,3

123,7

113,3

131,8

151,9

 

+15,3

pt

Portugal  Portugal

111,7

105,0

110,7

114,5

103,0

110,7

108,1

 

-2,3

ro

Rumänien  Romania

147,7

137,6

152,3

140,3

128,2

148,5

152,2

 

+2,5

si

Slovenien  Slovenia

131,2

112,1

114,4

126,8

105,5

112,9

123,2

 

+9,1

sk

Slovakien  Slovakia

115,7

86,4

98,7

130,3

89,1

106,7

134,7

 

+26,2

fi

Finland  Finland

120,9

108,5

115,2

124,7

104,8

114,5

130,5

 

+14,0

se

Sverige  Sweden

129,8

115,5

128,8

136,1

112,3

137,5

139,7

 

+1,6

uk

Storbritannien  United Kingdom

143,3

135,6

142,9

143,3

132,0

143,0

161,7

 

+13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa:  Eurostats databas, NewCronos.  Source:  Eurostats database, NewCronos. 2012-01-09