Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

10. Agricultural Absolute Prices, Animal Products (SEK per 100 kg)


Anm.

Produkter

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Note

Products

 

 

 

 

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett) 1) 
Raw cows´milk (4.2 % fat)
1)

358

297

343

348

343

318

380

355

AP

Mjölk (3,7 % fett) 2)
Raw cows´milk ( 3.7 % fat)
2)

343

285

331

335

329

305

367

342

AP

Mjölk (faktisk fetthalt) 3) Raw cows´milk (actual fat content) 3)

358

299

345

349

347

322

388

360

 

- varav konventionell mjölk
(of  which non-organic milk)

..

..

332

336

..

..

374

348

 

 

- varav ekologisk mjölk
(of  which organic milk)

..

..

466

452

..

..

508

450

 

 

A-ägg burhöns4)  Eggs from caged hens4)

1169

1159

1129

1226

1170

1184

1147

1185

 

A-ägg frigående höns5) 
Barn eggs5) 

1299

1294

1281

1348

1286

1344

1336

1341

 

Ekologiska ägg6) Ecological eggs6)

2188

2232

2236

2263

2171

2238

2279

2247

AP

Ägg, öre/st 7)
Fresh eggs (whole country)
7)

80

79

78

83

79

82

81

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Mjölk vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 4,2 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)   Mjölk vid 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 3,7 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)   Mjölk vid faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.  Raw cows´milk. Ex-farm at actual fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)   Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from caged hens. Ex-farm. Eggs for consumption  (class A).

5)   Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)   Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg. Organic eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)   Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram). Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition (64 grams per item).

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.

Note:  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).