Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2009

2010

2011

 

 

2008

Dec
Dec

2009

Dec
Dec

2010

Dec
Dec

2011

Dec
Dec

Diff, %

Dec 10-
Dec 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

5,7

134,6

126,7

133,2

139,9

124,8

128,1

139,2

+8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

129,0

134,1

136,3

135,3

128,9

148,3

132,1

-10,9

Diesel  Diesel oil

5,2

108,3

117,4

133,5

106,0

110,1

121,8

136,5

+12,1

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels and lubricants

1,9

110,6

124,3

139,4

106,7

113,7

129,8

143,4

+10,4

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

11,1

116,2

124,6

135,5

116,7

117,5

132,8

136,1

+2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

137,8

105,0

129,0

206,2

107,9

116,1

134,6

+16,0

Sammansatta2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

148,6

121,2

143,0

214,3

120,7

134,9

147,5

+9,3

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

7,6

143,6

113,7

136,5

210,5

114,7

126,1

141,5

+12,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,8

112,0

106,6

101,8

104,0

113,8

106,4

100,9

-5,2

Insektsmedel  Insecticides

0,2

107,7

102,3

98,7

99,8

109,6

100,0

99,1

-0,9

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

164,7

129,3

131,7

163,0

147,4

129,8

133,6

+3,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

2,3

141,6

119,1

118,5

137,2

132,5

119,1

119,3

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

1,1

119,2

121,2

122,9

118,7

119,7

119,8

129,3

+8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder  Animal feedingstuffs

17,2

136,6

134,8

150,2

138,3

130,8

147,8

144,2

-2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

114,4

117,2

119,4

109,8

116,4

118,6

118,0

-0,5

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

3,0

117,2

121,8

125,1

117,0

118,6

123,0

125,5

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

24,4

106,0

108,2

113,5

104,9

106,3

110,2

118,2

+7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

78,9

122,1

119,9

129,4

128,5

117,6

126,0

130,6

+3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

118,9

121,5

124,8

115,0

121,4

121,8

125,2

+2,8

Övrig utrustning Other materials

11,5

120,8

121,4

123,1

118,1

121,7

119,8

125,7

+4,9

Utrustning Materials 

16,0

120,3

121,5

123,6

117,2

121,6

120,4

125,5

+4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,1

117,1

121,9

124,8

117,6

118,6

123,1

125,1

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
   Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

21,1

119,5

121,6

123,9

117,3

120,9

121,0

125,4

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

121,5

120,3

128,3

126,1

118,3

124,9

129,5

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.