Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

 

2010

 

2011

 

 

2008

Dec

2009

Dec

2010

Dec

2011

Dec

Diff, %

Dec 10-
Dec 11

 

Weights, %

 

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

124,5

172,7

196,0

 

150,5

124,5

215,0

179,9

-16,3

Korn  Barley

2,5

106,5

159,4

184,0

 

133,5

109,9

196,9

171,8

-12,7

Havre  Oats

1,6

92,9

131,7

167,3

 

105,1

93,9

178,6

165,2

-7,5

Råg  Rye

0,3

89,6

137,0

183,4

 

120,0

98,7

186,3

189,3

+1,6

Annan spannmål  Other cereals

0,6

110,7

169,9

191,4

 

122,9

120,6

211,5

186,1

-12,0

Spannmål  Cereals1)

10,6

113,7

162,2

188,3

 

137,5

115,4

204,3

176,4

-13,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

126,1

183,7

190,5

 

144,1

133,7

206,5

185,6

-10,1

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

64,8

57,7

56,7

 

63,6

64,8

57,7

56,7

-1,7

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

145,1

138,8

138,0

 

132,0

145,1

138,8

129,5

-6,7

Industrigrödor  Industrial crops

4,7

85,5

98,9

100,3

 

90,2

87,9

106,0

98,6

-7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

7,3

132,5

135,6

151,9

 

135,1

129,9

141,3

174,2

+23,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker  Fruits and Horticultural products

6,6

111,0

123,7

119,2

 

107,7

100,8

111,5

100,4

-10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

170,8

197,3

194,9

 

179,2

151,7

204,1

124,2

-39,1

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

126,2

127,1

131,0

 

120,4

126,7

127,2

131,4

+3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

109,5

98,8

96,9

 

104,3

109,5

98,8

96,9

-2,0

Potatis  Potatoes

4,3

161,2

181,9

180,1

 

167,1

145,5

187,5

122,1

-34,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

5,0

106,3

109,8

106,8

 

103,0

95,5

99,0

103,3

+4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

38,5

117,7

138,2

147,3

 

124,9

113,1

148,8

137,9

-7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

10,0

107,1

117,9

124,1

 

109,9

102,9

118,8

121,4

+2,2

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

107,0

118,4

125,1

 

109,3

102,9

119,1

123,0

+3,3

  -  Kalv  Calves

0,4

109,1

106,5

103,4

 

123,5

101,7

111,4

85,7

-23,1

Svin  Pigs

11,6

121,2

109,8

97,3

 

110,1

115,5

112,6

103,7

-7,9

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,7

106,9

107,9

 

106,7

94,1

95,5

105,6

+10,6

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,9

131,8

145,8

 

137,6

130,2

140,4

146,0

+3,9

Andra djur  Other animals

2,0

185,1

191,3

186,8

 

185,2

187,2

187,1

182,0

-2,8

Djur  Animals

27,1

121,8

121,3

119,6

 

118,7

117,6

123,4

120,9

-2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

29,4

105,5

122,5

128,8

 

122,4

113,1

135,8

126,6

-6,8

Ägg  Eggs

3,2

144,6

143,0

150,1

 

143,5

148,0

147,1

148,1

+0,7

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

89,4

120,9

142,8

 

114,4

76,4

123,2

148,3

+20,4

Animaliska produkter
  Animal products

34,4

108,2

124,3

131,5

 

123,9

114,3

136,2

129,8

-4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

61,5

114,2

123,0

126,3

 

121,6

115,7

130,5

125,9

-3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

115,5

128,8

134,3

 

122,9

114,7

137,6

130,5

-5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.  The prices for cereals concerning the latest  harvest are preliminary and therefore they can be revised later.