Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2009

2010

2011

2008
Dec
Dec

2009
Dec
Dec

2010
Dec
Dec

2011
Dec
Dec

Diff, %1)
Dec 10-
Dec 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,6

122,7

120,6

130,1

123,9

116,6

127,7

129,4

+1,4

Mjukt bröd  Bread

14,1

121,1

119,3

126,8

122,9

119,3

122,7

128,1

+4,3

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,2

177,3

180,7

260,0

194,2

134,4

216,5

259,4

+19,8

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,3

121,7

120,9

131,5

122,4

117,6

127,9

131,8

+3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

13,9

109,6

111,4

116,8

112,1

109,8

115,2

117,9

+2,3

Grädde  Cream

3,8

S

S

105,0

103,9

S

S

104,8

+1,9

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass  Ice cream

3,3

S

135,8

136,0

130,4

S

136,8

125,1

-8,5

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,2

114,3

116,1

121,1

117,0

113,1

120,2

120,4

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,2

140,3

137,2

139,2

141,7

140,0

136,1

137,0

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,0

111,1

114,2

122,1

113,6

105,1

114,9

120,2

+4,7

Griskött  Pig meat

3,8

119,4

118,2

119,1

118,3

123,4

119,8

123,8

+3,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,5

104,4

105,8

115,1

112,1

106,9

110,6

115,1

+4,1

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

117,3

S

S

S

S

Kött  Meat

14,5

111,8

113,0

120,0

114,8

111,0

115,1

120,3

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,8

106,3

104,9

104,6

108,3

103,6

104,5

103,9

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

33,3

108,5

108,1

110,9

111,0

106,6

108,6

110,6

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,7

112,0

112,6

116,5

114,5

110,5

114,8

116,0

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

115,2

115,3

121,2

117,0

112,8

119,0

121,0

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.