Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2009

2010

2011

2008
Dec
Dec

2009
Dec
Dec

2010
Dec
Dec

2011
Dec
Dec

Diff, %1)
Dec 10-
Dec 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,7

111,9

111,5

113,1

111,7

111,9

112,6

113,2

 

+0,5

Mjukt bröd  Bread

14,2

119,1

121,2

126,8

118,3

119,6

123,6

127,8

 

+3,4

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,8

131,4

135,7

138,8

141,3

132,0

144,5

124,0

 

-14,2

Socker  Sugar

0,7

105,1

103,1

102,6

102,2

108,0

100,5

109,3

 

+8,7

Margarin  Margarine

3,8

113,4

112,7

114,4

113,3

112,8

113,6

115,4

 

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

33,2

116,1

116,8

120,2

116,0

116,3

118,7

120,2

 

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

110,6

112,5

117,4

110,2

111,3

115,9

118,9

 

+2,5

Grädde  Cream

3,4

106,0

107,0

111,1

106,0

105,9

109,0

112,9

 

+3,6

Smör  Butter

0,8

104,4

106,0

111,2

104,2

105,0

109,4

113,6

 

+3,9

Ost  Cheese

11,6

115,9

117,2

121,5

116,0

115,5

120,7

122,6

 

+1,6

Glass  Ice cream

3,6

108,0

109,1

108,7

106,0

108,4

108,1

108,6

 

+0,5

Mejeriprodukter
  Dairy products

31,8

111,6

113,0

117,0

111,2

111,8

115,8

118,3

 

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,5

120,9

125,4

127,6

119,7

121,7

125,9

128,7

 

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

5,8

126,0

128,4

131,9

125,4

125,0

128,7

133,1

 

+3,5

Griskött  Pig meat

3,7

116,3

115,2

116,1

113,3

117,7

115,2

118,8

 

+3,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,4

109,4

110,0

110,9

109,6

110,1

111,6

111,9

 

+0,3

Annat kött  Other meat

1,3

107,1

108,3

110,2

104,4

109,9

107,7

114,0

 

+5,9

Kött  Meat

14,2

118,0

118,8

120,8

117,0

118,4

119,3

122,6

 

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,2

109,2

108,6

106,9

108,5

110,1

108,1

106,4

 

-1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

32,4

112,8

112,7

112,5

111,9

113,5

112,6

113,0

 

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,8

112,5

113,3

115,2

111,8

112,9

114,6

116,0

 

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

113,7

114,5

116,8

113,2

114,1

116,0

117,4

 

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.