Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.Prisindex inom livsmedelsområdet

1.Price Indices in the Food Sector

2005=100

2009

2010

2011

2009

 

Jan

Jan

2010

 

Jan

Jan

2011

 

Jan

Jan

2012

 

Jan

Jan

Diff,%

 

Jan11-

Jan12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

121,5

120,3

128,3

125,7

118,1

126,9

130,0

+2,5

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

115,5

128,8

134,3

117,8

115,4

137,2

131,9

-3,8

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural products1)

 

115,2

115,3

121,2

116,4

113,2

119,5

121,3

+1,5

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

113,7

114,5

116,8

113,2

114,0

115,9

117,3

+1,2

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

 

106,6

107,9

111,1

106,2

106,6

109,2

111,2

+1,9

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

106,1

107,4

110,6

105,7

106,0

108,7

110,7

+1,9

Livsmedel, Totalt  Food, Total

 

113,1

117,2

116,2

112,9

114,4

115,5

116,7

+1,1

Ej jordbruksreglerade livsmedel,  Other food

 

112,4

115,0

115,4

112,5

115,0

115,0

116,0

+0,9


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade för bl.a. effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the turn of the last year