Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Avräkningspriser, djur (kronor per 100 kg)

9. Agricultural Absolute Prices, Animals (SEK per 100 kg

Anm.

 

Note

Produkter

 

Products

2008

2009

2010

2011

2009

Jan

Jan

2010

Jan

Jan

2011

Jan

Jan

2012

Jan

Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livdjur  Live animals

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Livkalvar1) Calves1)

1960

1867

2275

1786

1749

2218

2039

1661

AP

Smågrisar2) Piglets2)

 

1826

1976

1794

1475

1825

1860

1600

1950

 

Slaktdjur  Carcasses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellankalv3) Fattened calves3)

2477

2266

2230

2174

2529

2141

2320

2503

 

Hanungnöt4) Young male cattle4)

2736

2595

2823

2942

2619

2781

2863

3100

 

Ko5) Cows5)

1976

1848

2068

2205

1901

2022

2111

2444

 

Slaktsvin6) Pigs for slaughter6)

 

1316

1487

1423

1284

1270

1411

1330

1257

 

Grisar – klass S7)
  Pigs – (carcasses) grade I
7)

1501

1500

1431

1385

1396

1398

1377

1395

AP

Grisar – klass E8)
  Pigs – (carcasses) grade II
8)

 

1457

1458

1389

1340

1345

1345

1328

1357

 

Får (Tackor och baggar) 9)
  Sheep9)

1001

906

917

908

880

729

706

896

 

Lamm10)  Lambs10)

 

3085

3071

3072

3108

3176

3002

3028

3232

 

Slaktkyckling11)
  Chickens, live weight 11)

904

859

859

955

863

848

918

956


1)   Tjurkalv, vikt 80 kg, fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag.  Calves (of a few days), price per head. Ex-farm incl. market price premium/reduction.

2)   Basvikt  t.o.m. 23 kg fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag. Piglets, price per 100 kg live weight. Ex-farm incl. market price premium/reduction.

3)   Mellankalv klass O, vikt 115 kg, fritt gård inkl. leveranstillägg. Fattened calves class O, weight 115 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

4)   Hanungnöt, klass R, vikt 330 kg, inkl. leveranstillägg. Young male cattle class R, weight 330 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

5)   Ko klass P+, vikt 270 kg, inkl. leveranstillägg. Cows class P+, weight 270 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

6)   Slaktsvin 58 % kött, 85 kg, inkl leveranstillägg. Pigs for slaughter, lean meat content 58 %, weight 85 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

7)   Slaktsvin , enl. EU:s klassificeringsskala klass S (ett köttinnehåll av 60 % eller mer).  Pigs (carcasses) (grade I). Price per 100 kg by carcass weight.

8)   Slaktsvin, enl. EU:s klassificeringsskala klass E (ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %). Pigs (carcasses) (grade II). Price per 100 kg by carcass weight.

9)   Får (Tackor och Baggar) klass R, vikt 26 kg, Sheep (Ewes and Rams) class R, weight 26 kg.

10)   Lamm klass O+, vikt 19 kg, inkl. lammtillägg. Lambs class O+, weight 19 kg. Including lamb bonuses.

11)   Slaktkyckling, 1:a kvalitet, 1,7 kg levande vikt, inkl.marknadstillägg och tillägg för campylobacterfria leveranser (t.o.m. 2008). Chickens (Broilers) first quality. 1,7 kg live weight incl. Market price premium/reduction.

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.

Note:  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).