Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

 

10. Agricultural Absolute Prices, Animal Products (SEK per 100 kg)

Anm.

 

Note

Produkter

 

Products

2008

2009

2010

2011

2009

Jan

Jan

2010

Jan

Jan

2011

Jan

Jan

2012

Jan

Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett) 1) 
  Raw cows´milk (4.2 % fat)
1)

385

297

343

356

303

315

367

355

AP

Mjölk (3,7 % fett) 2)
  Raw cows´milk ( 3.7 % fat)
2)

343

285

331

342

290

302

354

335

AP

Mjölk (faktisk fetthalt) 3)

  Raw cows´milk (actual fat content) 3)

358

299

345

356

306

319

370

350

 

- varav konventionell mjölk
(of which non-organic milk)

..

..

332

343

..

..

356

338

 

- varav ekologisk mjölk
(of which organic milk)

..

..

466

459

..

..

487

438

 

Ägg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-ägg burhöns4)

  Eggs from caged hens4)

1169

1159

1129

1226

1148

1130

1255

1190

 

A-ägg frigående höns5) 
  Barn eggs5) 

1299

1294

1281

1348

1282

1292

1361

1349

 

Ekologiska ägg6)

  Organic eggs6)

2188

2232

2236

2263

2225

2223

2329

2261

AP

Ägg, öre/st 7)
  Fresh eggs (whole country)
7)

80

79

78

83

79

79

84

82


1)   Mjölk vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 4,2 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)   Mjölk vid 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 3,7 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)   Mjölk vid faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.  Raw cows´milk. Ex-farm at actual fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)   Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from caged hens. Ex-farm. Eggs for consumption  (class A).

5)   Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)   Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg. Organic eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)   Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram). Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition (64 grams per item).

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.

Note:  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).