Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg)

11. Average producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

Ko  Cows

1 501

1 705

1 611

1 744

1 505

1 692

Ungko Young cattle

1 719

1 857

1 851

2 105

1 858

2 018

Ko  Cows

 

1 552

1 739

1 668

1 832

1 585

1 767

Äldre tjur Male bovine animals

1 574

1 779

1 658

1 817

1 565

1 772

Ungtjur Bovine animals

2 032

2 186

2 161

2 496

2 203

2 450

Yngre tjur Bovine animals

1 939

2 105

2 086

2 400

2 136

2 331

Tjur Bulls

 

2 013

2 168

2 142

2 472

2 181

2 423

Kviga Heifers

1 888

2 046

2 046

2 326

2 089

2 282

Stut Bullocks

1 959

2 122

2 117

2 399

2 128

2 367

Storboskap Adult cattle

 

1 831

2 001

1 964

2 240

1 967

2 185

Gödkalv Fattened calf

2 228

2 308

2 360

2 860

2 207

2 614

Mellankalv Fattened calf

1 835

1 884

1 998

2 378

2 035

1 947

Spädkalv Sucking calf

150

150

150

149

150

150

Kalv Calves

 

1 832

1 882

1 995

2 376

2 034

1 946

Tackor och baggar Sheep

663

686

680

749

684

650

Lamm Lambs

2 378

2 377

2 408

2 667

2 702

2 645

Får Sheep

 

2 043

2 043

2 051

2 306

2 325

2 281

Häst Horses

 

614

608

589

467

514

529

Slaktsvin Fattening pigs

1 080

1 145

1 183

1 328

1 321

1 181

Sugga Sow

605

597

575

638

775

632

Ungsugga Young sow

627

604

591

620

777

664

Galt Boar

266

259

245

229

256

248

Unggris Young pigs

509

510

509

460

460

460

Unggalt Young boar

540

540

540

510

540

540

Svin Pigs

1 053

1 113

1 146

1 286

1 288

1 150


Anm. Fritt gård, exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Ex-farm, excl. Bonuses and final price adjustments.