Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005=100

Vägnings-tal, %
Weights, %

2009

2010

2011

2009

 

Jan

Jan

2010

 

Jan

Jan

2011

 

Jan

Jan

2012

 

Jan

Jan

Diff,%

 

Jan11-

Jan12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,6

126,7

134,0

139,1

124,8

131,7

142,3

+8,1

Elektricitet  Electricity

4,0

129,0

134,1

136,3

135,4

138,2

144,1

134,5

-6,7

Diesel  Diesel oil

5,2

108,3

117,4

133,5

106,3

113,1

126,5

140,7

+11,2

Andra bränslen och drivmedel

  Other fuels

1,9

110,6

124,3

139,4

107,1

117,8

131,5

147,1

+11,9

Energi och smörjmedel

  Energy and lubricants

 

11,1

116,2

124,6

135,5

117,0

123,0

133,7

139,5

+4,3

Enkla gödselmedel1) 

  Straight fertilisers1)

3,5

137,8

105,0

129,0

200,8

90,9

119,0

132,4

+11,3

Sammansatta gödselmedel2)

  Compound fertilisers2)

4,0

148,6

121,2

143,0

206,8

105,8

138,6

145,2

+4,8

Gödnings- och jordföbättrings-

medel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

143,6

113,7

136,5

204,0

98,9

129,5

139,2

+7,6

Svampmedel  Fungicides

0,8

112,0

106,6

101,8

104,2

113,8

106,4

100,9

-5,2

Insektsmedel  Insecticides

0,2

107,7

102,3

98,7

99,8

109,6

100,0

99,1

-0,9

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

164,7

129,3

131,7

179,1

157,8

129,8

133,6

+3,0

Växtskydds- och bekämpnings-

medel

  Plant protection products

  and pesticides

 

2,3

141,6

119,1

118,5

146,4

138,4

119,1

119,3

+0,2

Veterinärkostnader

  Veterinary expenses

 

1,1

119,2

121,2

122,9

117,9

119,9

119,8

129,3

+8,0

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

136,6

134,8

150,2

136,6

131,1

153,4

143,2

-6,6

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

114,4

117,2

119,4

110,8

116,3

119,3

117,9

-1,2

Underhåll av ekonomibyggnader

  Maintenance of buildings

 

3,0

117,2

121,8

125,1

115,9

118,9

123,3

126,0

+2,2

Andra varor och tjänster

  Other goods and services

 

24,4

106,0

108,2

113,6

105,4

106,3

110,6

118,4

+7,0

Total insatsfÖrbrukning

78,9

122,1

119,9

129,5

127,9

117,1

128,1

130,9

+2,2

  Goods and services
  currently consumed IN
  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

118,9

121,5

124,8

115,0

121,4

124,0

125,8

+1,4

Övrig utrustning Other materials

11,5

120,8

121,4

123,1

119,0

123,0

121,4

127,5

+5,0

Utrustning Materials 

 

16,0

120,3

121,5

123,6

117,9

122,6

122,1

127,0

+4,0

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

117,1

121,9

124,8

116,2

119,1

123,5

125,7

+1,8

INVESTERINGSVAROR OCH TJÄNSTER

21,1

119,5

121,6

123,9

117,5

121,7

122,5

126,7

+3,4

  Goods and services

  CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL

  INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

121,5

120,3

128,3

125,7

118,1

126,9

130,0

+2,5


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.