Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2009

2010

2011

2009

 

Jan

Jan

2010

 

Jan

Jan

2011

 

Jan

Jan

2012

 

Jan

Jan

Diff,%

 

Jan11-

Jan12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

124,5

172,7

196,0

151,7

121,8

225,3

186,6

-17,2

Korn  Barley

2,5

106,5

159,4

184,0

131,0

110,7

201,6

181,3

-10,1

Havre  Oats

1,6

92,9

131,7

167,3

114,8

90,2

193,4

164,4

-15,0

Råg  Rye

0,3

89,6

137,0

183,4

110,4

101,5

197,9

197,6

-0,1

Annan spannmål  Other cereals

0,6

110,7

169,9

191,4

125,4

118,8

217,1

196,8

-9,3

Spannmål  Cereals1)

 

10,6

113,7

162,2

188,3

139,4

113,7

213,7

183,0

-14,4

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

126,1

183,7

190,5

147,2

130,4

215,7

188,8

-12,5

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

64,8

57,7

56,7

63,6

64,8

57,7

56,7

-1,7

Andra industrigrödor

  Other industrial crops

0,1

145,1

138,8

138,0

145,1

138,8

138,8

129,5

-6,7

Industrigrödor

  Industrial crops

 

4,7

85,5

98,9

100,3

91,3

86,8

108,9

99,6

-8,5

Foderväxter

  Forage plants

 

7,3

132,5

135,6

151,9

135,1

129,9

141,3

174,2

+23,3

Frukt och grönsaker

6,6

111,0

123,7

119,2

108,3

106,1

114,3

101,7

-11,0

  Fruits and Horticultural

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

3,5

170,8

197,3

195,2

176,3

152,3

206,1

128,3

-37,8

  Potatoes for consumption

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

126,2

127,1

131,0

120,4

126,7

127,2

131,4

+3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

109,5

98,8

97,1

104,3

109,5

98,8

97,1

-1,7

Potatis  Potatoes

 

4,3

161,2

181,9

180,4

164,7

146,1

189,2

125,5

-33,7

Blommor och plantskoleväxter

5,0

106,3

109,8

106,8

108,5

107,0

110,5

105,7

-4,4

  Flowers and Horticultural

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion

  crop output

 

38,5

117,7

138,2

147,3

126,2

114,9

153,9

140,7

-8,6

Nötkreatur  Cattle

10,0

107,1

117,9

124,1

109,5

115,5

120,1

134,1

+11,7

-Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

107,0

118,4

125,1

108,9

116,1

120,5

134,7

+11,8

-Kalv  Calves

0,4

109,1

106,5

103,4

123,5

101,7

111,4

121,4

+9,0

Svin  Pigs

11,6

121,2

109,8

97,3

101,7

108,8

101,5

94,9

-6,4

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,7

106,9

107,9

109,9

102,8

103,5

111,8

+8,1

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,9

131,8

145,8

132,4

130,2

140,4

146,0

+3,9

Andra djur  Other animals

2,0

185,1

191,3

186,8

185,2

186,1

189,1

183,6

-2,9

Djur  Animals

 

27,1

121,8

121,3

119,6

114,4

119,4

119,4

122,1

+2,3

Mjölk  Milk

29,4

105,5

122,5

128,8

107,6

111,9

131,0

126,6

-3,4

Ägg  Eggs

3,2

144,6

143,0

150,1

143,5

143,3

152,9

148,9

-2,6

Andra animaliska produkter

  Other animal products

1,9

89,4

120,9

142,8

114,4

76,4

123,2

148,3

+20,4

Animaliska produkter

  Animal products

 

34,4

108,2

124,3

131,5

111,2

112,9

132,6

129,8

-2,1

Animalieproduktion

  animal output

 

61,5

114,2

123,0

126,3

112,6

115,7

126,8

126,4

-0,3

TOTALT  TOTAL

100,0

115,5

128,8

134,4

117,8

115,4

137,2

131,9

-3,8


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.