Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005=100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2009

2010

2011

2009

 

Jan

Jan

2010

 

Jan

Jan

2011

 

Jan

Jan

2012

 

Jan

Jan

Diff,%

 

Jan11-

Jan12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,7

122,7

120,6

130,1

123,9

118,3

128,1

130,7

+2,1

Mjukt bröd  Bread

14,4

121,1

119,3

126,8

122,9

118,2

123,2

128,5

+4,3

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

S

177,3

180,7

260,0

194,2

134,4

237,9

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

3,6

S

S

S

S

S

S

122,3

-8,6

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

121,7

120,9

131,5

122,7

117,5

129,4

132,2

+2,1

Mjölk  Milk

S

109,6

111,4

116,8

111,2

108,5

115,1

S

S

Grädde  Cream

3,8

S

S

105,0

S

S

100,3

105,2

+4,9

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

10,2

S

S

S

S

S

S

128,1

+1,1

Glass  Ice cream

3,1

S

135,8

136,0

S

133,9

137,6

124,4

-9,6

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,5

114,3

116,1

121,1

117,1

113,9

119,6

120,6

+0,8

Ägg  Eggs

 

S

140,3

137,2

139,2

141,4

140,8

141,5

S

S

Nötkött  Beef

6,3

111,1

114,2

122,1

112,8

105,5

116,9

120,5

+3,1

Griskött  Pig meat

3,7

119,4

118,2

119,1

115,5

119,4

115,6

124,1

+7,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,8

104,4

105,8

115,1

107,4

103,7

115,7

114,1

-1,3

Annat kött  Other meat

1,4

S

S

S

S

S

S

123,0

+4,8

Kött  Meat

 

15,2

111,8

113,0

120,0

112,3

109,1

116,6

120,5

+3,3

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,6

106,3

104,9

104,6

105,7

104,8

104,2

104,4

+0,2

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

33,9

108,5

108,1

110,9

108,4

106,6

109,2

111,0

+1,7

Animalier

  Animal products

 

67,5

112,0

112,6

116,5

113,3

111,0

115,0

116,2

+1,1

Totalt  Total

100,0

115,2

115,3

121,2

116,4

113,2

119,5

121,3

+1,5


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.