Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005=100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2009

2010

2011

2009

 

Jan

Jan

2010

 

Jan

Jan

2011

 

Jan

Jan

2012

 

Jan

Jan

Diff,%

 

Jan11-

Jan12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,8

111,9

111,5

113,1

111,8

111,9

112,5

113,4

+0,8

Mjukt bröd  Bread

14,5

119,1

121,2

126,8

118,1

120,1

123,3

127,5

+3,3

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,8

131,4

135,7

138,8

141,0

134,8

144,3

124,1

-14,0

Socker  Sugar

0,7

105,1

103,1

102,6

101,8

105,6

100,5

108,7

+8,2

Margarin  Margarine

 

3,7

113,4

112,7

114,4

113,6

112,6

113,6

114,7

+1,0

Vegetabilier  Crop products

 

33,5

116,1

116,8

120,2

116,0

116,5

118,6

120,1

+1,2

Mjölk  Milk

12,1

110,6

112,5

117,4

110,2

110,7

116,0

119,1

+2,6

Grädde  Cream

3,4

106,0

107,0

111,1

105,7

105,5

109,4

112,9

+3,2

Smör  Butter

0,9

104,4

106,0

111,2

104,3

103,6

109,5

113,5

+3,7

Ost  Cheese

11,4

115,9

117,2

121,5

115,4

115,1

120,5

123,0

+2,1

Glass  Ice cream

3,5

108,0

109,1

108,7

106,0

108,5

108,3

107,3

-1,0

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,1

111,6

113,0

117,0

111,0

111,3

115,8

118,3

+2,2

Ägg  Eggs

 

2,5

120,9

125,4

127,6

119,8

124,7

128,7

129,2

+0,4

Nötkött  Beef

6,1

126,0

128,4

131,9

124,4

128,9

127,3

133,8

+5,1

Griskött  Pig meat

3,6

116,3

115,2

116,1

114,6

116,9

116,3

117,0

+0,7

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

109,4

110,0

110,9

109,5

110,2

112,5

111,9

-0,5

Annat kött  Other meat

1,4

107,1

108,3

110,2

105,9

108,9

108,8

113,9

+4,7

Kött  Meat

 

14,8

118,0

118,8

120,8

116,9

119,6

119,4

122,4

+2,6

Charkuterivaror och kött-

konserver
  Cured and canned meat

 

18,1

109,2

108,6

106,9

108,5

108,8

107,5

106,1

-1,4

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

32,9

112,8

112,7

112,5

111,9

113,1

112,3

112,7

+0,4

Animalier  Animal products

 

66,5

112,5

113,3

115,2

111,7

112,7

114,5

115,9

+1,2

Totalt  Total

100,0

113,7

114,5

116,8

113,2

114,0

115,9

117,3

+1,2


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.