Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2005=100

 

 

 

Tredje kvartalet Third quarter

 

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2011

Diff,%

10-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

127,7

119,7

121,1

132,9

118,6

121,3

134,1

+10,6

be

Belgien  Belgium

133,2

118,5

116,8

136,8

117,6

118,3

131,7

+11,3

bg

Bulgarien  Bulgaria

130,1

131,1

133,7

133,2

131,4

133,9

148,5

+10,9

cz

Tjeckien  Czech Republic

116,3

108,6

106,7

118,5

107,4

106,4

114,9

+8,0

dk

Danmark  Denmark

129,9

120,3

120,4

131,8

118,8

121,2

134,0

+10,6

de

Tyskland  Germany

126,6

120,4

121,2

129,6

119,1

120,9

134,0

+10,8

ee

Estland  Estonia

127,5

118,1

120,4

129,1

117,5

122,3

134,9

+10,3

ie

Irland  Ireland

125,7

116,8

115,2

128,4

115,2

115,6

126,1

+9,1

gr

Grekland  Greece

122,6

115,4

120,2

125,4

115,9

120,8

130,9

+8,4

es

Spanien  Spain

127,9

115,9

118,2

132,2

115,9

118,6

130,9

+10,4

fr

Frankrike  France

127,5

116,8

116,1

143,4

114,5

115,9

127,2

+9,7

it

Italien  Italy

123,5

119,9

122,8

125,9

119,7

122,2

130,8

+7,0

cy

Cypern  Cyprus

125,9

111,1

108,9

119,5

110,5

108,5

110,0

+1,4

lv

Lettland  Latvia

147,8

137,3

134,0

151,7

136,3

133,3

147,5

+10,7

lt

Litauen  Lithuania

160,6

120,1

119,9

166,5

113,9

122,9

147,4

+19,9

lu

Luxemburg  Luxembourg

119,4

113,4

116,3

121,1

111,9

116,8

125,0

+7,0

hu

Ungern  Hungary

137,3

129,3

135,0

139,9

128,5

136,8

153,3

+12,1

mt

Malta  Malta

129,1

121,5

124,3

131,3

121,9

123,0

139,4

+13,3

nl

Nederländerna  Netherlands

123,0

112,9

116,0

125,6

111,5

116,4

128,8

+10,7

at

Österrike  Austria

118,1

115,1

117,1

119,4

115,0

117,0

125,7

+7,4

pl

Polen  Poland

118,5

120,6

122,3

121,6

122,0

122,4

135,2

+10,5

pt

Portugal  Portugal

126,2

123,3

123,9

127,8

123,0

123,1

132,7

+7,8

ro

Rumänien  Romania

135,4

129,8

140,9

129,8

128,5

143,1

167,7

+17,2

si

Slovenien  Slovenia

132,4

125,3

127,2

138,3

125,0

127,6

142,5

+11,7

sk

Slovakien  Slovakia

118,4

103,7

104,7

121,1

101,6

105,1

116,1

+10,5

fi

Finland  Finland

125,4

115,2

118,1

130,4

112,4

118,1

132,7

+12,4

se

Sverige  Sweden

125,2

121,5

120,3

128,0

119,9

120,2

128,3

+6,7

uk

Storbritannien  United Kingdom

139,5

133,1

132,3

146,3

130,6

131,3

153,0

+16,5


Källa:  Eurostats databas, NewCronos.  Source:  Eurostats database, NewCronos. 2012-02-29