Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Avräkningspriser, vegetabilier (kronor per 100 kg)

8b. Agricultural Absolute Prices, Crop products (SEK per 100 kg)

Anm.

 

Note

Produkter

 

Products

2008

2009

2010

2011

2009

Jan

Jan

2010

Jan

Jan

2011

Jan

Jan

2012

Jan

Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker1) Vegetables1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Blomkål, 1:a kvalitet

  Cauliflowers, quality 1

792,5

900,6

713,1

613,0

.

.

.

.

AP

Tomater, växthusodlad 1:a kval.

  Tomatoes under glass, quality 1

1013,9

1009,3

1312,1

1259,7

.

.

.

.

AP

Vitkål, 1:a kvalitet

  White cabbage, quality 1

213,4

200,7

265,5

223,6

316,3

284,2

370,2

192,2

AP

Växthusodlad gurka, 1:a kvalitet

  Cucumbers under glass, quality 1

649,7

1018,9

1012,9

834,5

.

.

.

.

AP

Morötter, 1:a kvalitet

  Carrots, quality 1

292,2

265,8

286,1

281,8

280,0

233,3

282,5

204,4

AP

Lök, alla kvaliteter

  Onions, all qualities

 

169,6

188,3

321,0

237,8

170,2

313,8

308,2

142,6

 

Potatis Potatoes

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Matpotatis2) Main crop potatoes2)

297,9

234,7

271,1

268,3

242,2

209,3

283,2

176,2

AP

Potatis för stärkelse3)

  Potatoes for starch3)

48,1

50,4

45,5

44,6

.

.

.

.

 

Frukt1) Fruits1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Äpplen, alla sorter

  Dessert apples, all varieties

573,9

548,7

647,2

596,2

496,6

523,5

522,3

619,9

AP

Jordgubbar på friland

  Strawberries in the open

2758,6

2333,6

2422,1

2478,7

.

.

.

.


1)   Genomsnittliga priser för ett antal uppgiftslämnare. Priser redovisas enligt följande: blomkål jun-nov, tomater apr-nov, vitkål jul-mar, gurka mar-okt, morötter jul-apr lök aug-apr, äpplen aug-feb samt jordgubbar jun-aug. Average prices for several companies. Prices are presented: Cauliflowers Jun-Nov, Tomatoes Apr-Nov, White cabbage Jul-Mar, Cucumbers Mar-Okt, Carrots Jul-Apr, Onions Aug-Apr, Dessert Apples Aug-Feb and Strawberries Jun-Aug. De redovisade priserna är sammanvägda med endast ett fåtal uppgiftslämnare till grund för varje produkt. Eftersom prisvariationen är stor på frukt- och grönsaksområdet kan det sammanvägda priset därför skilja sig avsevärt från det genomsnittliga avräkningspris som skulle erhållas om samtliga odlares produktion vägts ihop.   

2)    Södra och mellersta Sverige. För perioden juli-augusti avser priset färskpotatis. Priset avser kvalitet SMAK Klass 1 för vissa sorter, fritt uppköpande handel. In the southern parts of Sweden, for the period June-August the price is for early potatoes. The price refers to quality SMAK Class 1 for some varieties.

3)   EU:s minimipris och kompensationsbelopp vid 17 % stärkelsehalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december. The EU minimum price and compensation amount at 17 % starch content and is calculated only for September to December.

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.

Note:  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).