Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1204

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägingstal, %
Weights, %

2009

2010

2011

2009

Feb
Feb

2010

Feb
Feb

2011

Feb
Feb

2012

Feb
Feb

Diff, %

Feb 11-
Feb 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,6

126,7

134,0

139,6

124,6

128,6

144,0

+12,0

Elektricitet  Electricity

4,0

129,0

134,1

136,3

134,0

146,3

142,7

137,1

-3,9

Diesel  Diesel oil

5,2

108,3

117,4

133,5

105,0

112,9

129,0

141,1

+9,4

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

110,6

124,3

139,4

105,9

115,6

133,8

147,7

+10,4

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

116,2

124,6

135,5

115,7

125,5

134,8

140,8

+4,4

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

137,8

105,0

129,0

185,7

108,3

124,7

127,3

+2,1

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

148,6

121,2

143,0

202,5

115,6

139,1

140,2

+0,8

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

143,6

113,7

136,5

194,7

112,2

132,4

134,2

+1,4

Svampmedel  Fungicides

0,8

112,0

106,6

101,8

104,2

113,8

106,4

100,9

-5,2

Insektsmedel  Insecticides

0,2

107,7

102,3

98,7

99,8

109,6

100,0

99,1

-0,9

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

164,7

129,3

131,7

179,1

157,8

129,8

133,6

+3,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

141,6

119,1

118,5

146,4

138,4

119,1

119,3

+0,2

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

119,2

121,2

122,9

118,1

120,2

119,8

130,7

+9,1

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

136,6

134,8

150,2

136,4

129,9

155,9

142,8

-8,4

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

114,4

117,2

119,4

112,1

116,6

119,1

118,2

-0,7

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

117,2

121,8

125,1

115,8

119,0

123,5

126,0

+2,0

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

106,0

108,2

113,6

105,6

106,7

111,0

118,7

+6,9

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

122,1

119,9

129,5

127,0

118,6

128,9

130,8

+1,4

Traktorer Tractors

4,6

118,9

121,5

124,8

115,0

122,3

124,8

125,8

+0,8

Övrig utrustning Other materials

11,5

120,8

121,4

123,1

119,5

123,0

121,4

127,5

+5,0

Utrustning  Materials

 

16,0

120,3

121,5

123,6

118,2

122,8

122,4

127,0

+3,8

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

117,1

121,9

124,8

116,1

119,2

123,8

125,7

+1,5

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

119,5

121,6

123,9

117,7

122,0

122,7

126,7

+3,2

TOTALT  TOTAL

100,0

121,5

120,3

128,3

125,0

119,3

127,6

129,9

+1,8


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.