Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1204

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2009

2010

2011

2009

Feb
Feb

2010

Feb
Feb

2011

Feb
Feb

2012

Feb
Feb

Diff, %

Feb 11-
Feb 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

124,5

172,7

196,0

157,5

119,3

232,4

189,9

-18,3

Korn  Barley

2,5

106,5

159,4

184,0

132,2

111,8

207,5

196,0

-5,6

Havre  Oats

1,6

92,9

131,7

167,3

118,5

88,4

209,7

168,3

-19,7

Råg  Rye

0,3

89,6

137,0

183,4

118,4

96,0

197,7

210,4

+6,4

Annan spannmål  Other cereals

0,6

110,7

169,9

191,4

137,0

119,7

226,1

196,8

-12,9

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

113,7

162,2

188,3

145,2

112,2

221,8

189,1

-14,7

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

126,1

183,7

190,5

148,7

131,5

197,5

190,9

-3,3

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

64,8

57,7

56,7

63,6

64,8

57,7

56,7

-1,7

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

145,1

138,8

138,0

145,1

138,8

138,8

129,5

-6,7

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

85,5

98,9

100,3

91,8

87,1

103,2

100,3

-2,8

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

132,5

135,6

151,9

135,1

129,9

141,3

174,2

+23,3

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

111,0

123,7

119,2

109,9

110,1

118,6

105,8

-10,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

170,8

197,3

195,2

175,9

157,7

243,3

128,3

-47,3

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

126,2

127,1

131,0

126,7

127,2

131,4

127,2

-3,2

Annan potatis  Other potatoes

0,4

109,5

98,8

97,1

104,3

109,5

98,8

97,1

-1,7

Potatis  Potatoes

 

4,3

161,2

181,9

180,4

164,9

150,5

220,1

125,1

-43,1

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,3

109,8

106,8

107,8

105,8

108,5

104,1

-4,1

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

117,7

138,2

147,3

128,0

115,6

159,3

142,9

-10,3

Nötkreatur  Cattle

10,0

107,1

117,9

124,1

110,3

117,0

127,3

140,1

+10,0

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

107,0

118,4

125,1

109,9

117,7

128,0

140,9

+10,1

  -  Kalv  Calves

0,4

109,1

106,5

103,4

118,0

101,7

111,4

121,4

+9,0

Svin  Pigs

11,6

121,2

109,8

97,3

115,7

108,9

85,9

94,7

+10,3

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,7

106,9

107,9

119,5

117,0

119,6

119,1

-0,3

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,9

131,8

145,8

132,0

130,2

146,3

146,0

-0,2

Andra djur  Other animals

2,0

185,1

191,3

186,8

185,2

186,6

188,9

183,5

-2,9

Djur  Animals

 

27,1

121,8

121,3

119,6

120,8

120,2

116,3

124,3

+6,9

Mjölk  Milk

29,4

105,5

122,5

128,8

107,9

112,3

130,3

121,5

-6,8

Ägg  Eggs

3,2

144,6

143,0

150,1

144,7

143,5

151,4

148,9

-1,7

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

89,4

120,9

142,8

104,5

121,0

137,0

164,4

+20,0

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

108,2

124,3

131,5

111,1

115,6

132,6

126,3

-4,7

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

114,2

123,0

126,3

115,4

117,6

125,4

125,4

+0,0

TOTALT  TOTAL

100,0

115,5

128,8

134,4

120,2

116,8

138,5

132,2

-4,6


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.