Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1204

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb 11-
Feb 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,7

122,7

120,6

130,1

123,9

121,8

128,5

129,6

+0,9

Mjukt bröd  Bread

14,4

121,1

119,3

126,8

122,0

118,1

124,4

128,1

+3,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

177,3

180,7

260,0

194,2

136,6

253,9

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

3,6

S

S

S

S

S

S

121,8

-5,5

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

121,7

120,9

131,5

122,6

119,0

130,0

131,4

+1,1

Mjölk  Milk

S

109,6

111,4

116,8

111,2

108,8

115,2

S

S

Grädde  Cream

3,8

S

S

105,0

S

S

101,5

104,8

+3,3

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

10,2

S

S

S

S

S

S

130,4

+2,2

Glass  Ice cream

3,1

S

135,8

136,0

S

136,0

138,3

122,6

-11,4

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,5

114,3

116,1

121,1

117,7

113,3

120,2

121,1

+0,7

Ägg  Eggs

 

S

140,3

137,2

139,2

140,7

139,7

142,0

S

S

Nötkött  Beef

6,3

111,1

114,2

122,1

105,4

106,1

117,8

124,9

+6,1

Griskött  Pig meat

3,7

119,4

118,2

119,1

112,6

116,0

115,7

123,0

+6,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,8

104,4

105,8

115,1

108,1

105,9

113,1

114,0

+0,8

Annat kött  Other meat

1,4

S

S

S

S

S

S

121,7

+3,1

Kött  Meat

 

15,2

111,8

113,0

120,0

108,4

108,9

116,4

121,9

+4,6

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,6

106,3

104,9

104,6

107,0

104,8

104,3

105,4

+1,1

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

33,9

108,5

108,1

110,9

107,6

106,5

109,2

112,2

+2,8

Animalier  Animal products

 

67,5

112,0

112,6

116,5

113,2

110,6

115,2

117,1

+1,6

Totalt  Total

100,0

115,2

115,3

121,2

116,2

113,3

119,9

121,6

+1,4


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.