Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1204

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb 11-
Feb 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,8

111,9

111,5

113,1

111,8

111,7

112,6

113,2

+0,5

Mjukt bröd  Bread

14,5

119,1

121,2

126,8

118,1

120,6

124,4

128,0

+2,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

131,4

135,7

138,8

139,0

135,3

151,9

124,0

-18,4

Socker  Sugar

0,7

105,1

103,1

102,6

101,5

104,9

100,9

109,1

+8,1

Margarin  Margarine

 

3,7

113,4

112,7

114,4

114,0

111,8

115,1

115,2

+0,0

Vegetabilier  Crop products

 

33,5

116,1

116,8

120,2

115,9

116,6

119,7

120,3

+0,5

Mjölk  Milk

12,1

110,6

112,5

117,4

110,3

110,6

116,1

119,0

+2,5

Grädde  Cream

3,4

106,0

107,0

111,1

105,9

105,9

109,1

112,3

+3,0

Smör  Butter

0,9

104,4

106,0

111,2

104,4

103,8

109,6

113,4

+3,4

Ost  Cheese

11,4

115,9

117,2

121,5

115,7

115,3

121,1

123,4

+1,9

Glass  Ice cream

3,5

108,0

109,1

108,7

107,0

109,2

108,8

109,6

+0,7

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,1

111,6

113,0

117,0

111,2

111,5

116,1

118,6

+2,2

Ägg  Eggs

 

2,5

120,9

125,4

127,6

120,4

125,1

129,2

128,7

-0,4

Nötkött  Beef

6,1

126,0

128,4

131,9

125,3

127,7

130,6

135,2

+3,5

Griskött  Pig meat

3,6

116,3

115,2

116,1

114,5

115,8

114,6

117,0

+2,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

109,4

110,0

110,9

109,4

110,8

111,9

111,5

-0,3

Annat kött  Other meat

1,4

107,1

108,3

110,2

104,0

110,1

108,3

115,0

+6,2

Kött  Meat

 

14,8

118,0

118,8

120,8

117,0

119,4

120,0

122,9

+2,5

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,1

109,2

108,6

106,9

109,3

108,7

108,0

106,9

-1,0

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

32,9

112,8

112,7

112,5

112,4

112,9

112,8

113,5

+0,6

Animalier  Animal products

 

66,5

112,5

113,3

115,2

112,1

112,6

115,0

116,4

+1,2

Totalt  Total

100,0

113,7

114,5

116,8

113,4

114,0

116,5

117,7

+1,0


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.