Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1204

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market


2005 = 100

2009

2010

2011

Fjärde kvartalet Fourth quarter

2008

2009

2010

2011

Diff,%

10-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

119,7

121,1

133,2

125,7

117,3

125,3

133,9

+6,9

be

Belgien  Belgium

118,5

116,8

130,9

129,1

116,3

122,8

130,6

+6,4

bg

Bulgarien  Bulgaria

131,1

133,7

147,8

131,0

130,9

136,4

149,4

+9,5

cz

Tjeckien  Czech Republic

108,6

106,7

114,5

113,6

105,0

109,3

114,7

+4,9

dk

Danmark  Denmark

120,3

120,4

133,9

128,6

115,7

125,6

133,2

+6,1

de

Tyskland  Germany

120,4

121,2

133,5

127,1

117,1

126,4

134,3

+6,3

ee

Estland  Estonia

118,1

120,4

134,5

126,8

114,4

126,3

135,1

+7,0

ie

Irland  Ireland

116,8

115,2

125,6

125,7

113,3

118,8

125,9

+6,0

gr

Grekland  Greece

115,4

120,2

130,8

119,3

115,0

123,5

131,8

+6,7

es

Spanien  Spain

115,9

118,2

130,6

123,9

113,4

123,8

130,5

+5,4

fr

Frankrike  France

116,8

116,1

126,2

124,1

113,3

119,8

127,0

+6,0

it

Italien  Italy

119,9

122,8

130,5

122,3

119,5

125,1

131,0

+4,7

cy

Cypern  Cyprus

111,1

108,9

109,0

122,3

111,9

109,9

110,0

+0,1

lv

Lettland  Latvia

137,3

134,0

147,6

149,0

133,2

137,6

147,8

+7,4

lt

Litauen  Lithuania

120,1

119,9

146,4

150,3

113,7

131,9

143,4

+8,7

lu

Luxemburg  Luxembourg

113,4

116,3

125,4

119,5

111,7

120,6

125,6

+4,1

hu

Ungern  Hungary

129,3

135,0

152,4

131,8

126,4

141,8

153,3

+8,1

mt

Malta  Malta

121,5

124,3

138,4

129,2

121,4

130,6

139,8

+7,0

nl

Nederländerna  Netherlands

112,9

116,0

127,6

122,0

110,3

121,2

127,5

+5,2

at

Österrike  Austria

115,1

117,1

125,0

118,0

113,5

119,7

125,3

+4,7

pl

Polen  Poland

120,6

122,3

134,3

120,4

119,5

124,7

..

..

pt

Portugal  Portugal

123,3

123,9

132,6

124,9

122,3

127,7

133,5

+4,5

ro

Rumänien  Romania

129,8

140,9

164,7

126,9

128,5

149,1

164,5

+10,3

si

Slovenien  Slovenia

125,3

127,2

141,3

130,1

123,2

131,9

141,9

+7,6

sk

Slovakien  Slovakia

103,7

104,7

116,2

114,6

103,8

111,1

116,5

+4,9

fi

Finland  Finland

115,2

118,1

132,5

126,3

111,9

123,2

134,4

+9,1

se

Sverige  Sweden

121,5

120,3

128,3

127,2

118,2

123,9

129,7

+4,7

uk

Storbritannien  United Kingdom

133,1

132,3

151,5

139,4

130,6

135,0

152,2

+12,7


Källa:  Eurostats databas, NewCronos.  Source:  Eurostats database, NewCronos. 2012-04-16