Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1205

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2009

2010

2011

2009

Mar
Mar

2010

Mar
Mar

2011

Mar
Mar

2012

Mar
Mar

Diff,%

Mar 11-
Mar 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

121,5

120,3

128,3

125,6

118,5

127,8

130,5

+2,1

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

115,5

128,8

134,4

119,1

118,0

136,8

133,5

-2,4

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,2

115,3

121,2

115,7

112,8

120,0

121,7

+1,4

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

113,7

114,5

116,8

113,5

114,0

116,9

118,1

+1,0

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

106,6

107,9

111,1

106,6

107,8

110,6

112,3

+1,5

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

106,1

107,4

110,6

106,0

107,3

110,1

111,8

+1,6

Livsmedel, totalt  Food, total

 

113,1

117,2

116,2

113,9

115,2

116,7

118,1

+1,2

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

112,4

115,0

115,4

114,4

116,5

116,4

118,2

+1,5


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the turn of the last year