Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1205

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägingstal, %
Weights, %

2009

2010

2011

2009

Mar
Mar

2010

Mar
Mar

2011

Mar
Mar

2012

Mar
Mar

Diff, %

Mar 11-
Mar 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,6

126,7

134,0

140,4

126,2

129,4

144,0

+11,3

Elektricitet  Electricity

4,0

129,0

134,1

136,3

132,3

135,6

142,2

129,8

-8,7

Diesel  Diesel oil

5,2

108,3

117,4

133,5

104,3

115,5

134,5

143,8

+6,9

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

110,6

124,3

139,4

105,4

120,0

140,2

151,5

+8,1

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

116,2

124,6

135,5

114,7

123,6

138,2

140,0

+1,3

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

137,8

105,0

129,0

185,7

108,3

125,9

127,3

+1,1

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

148,6

121,2

143,0

202,5

116,2

140,2

140,2

-0,0

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

143,6

113,7

136,5

194,7

112,5

133,6

134,2

+0,5

Svampmedel  Fungicides

0,8

112,0

106,6

101,8

113,0

102,3

100,9

100,5

-0,4

Insektsmedel  Insecticides

0,2

107,7

102,3

98,7

108,7

101,2

98,2

98,3

+0,2

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

164,7

129,3

131,7

166,9

109,3

131,4

134,8

+2,6

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

141,6

119,1

118,5

143,2

106,2

118,0

119,8

+1,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

119,2

121,2

122,9

118,2

122,7

121,8

131,3

+7,8

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

136,6

134,8

150,2

138,9

129,6

153,5

145,8

-5,0

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

114,4

117,2

119,4

112,6

116,4

119,3

118,4

-0,7

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

117,2

121,8

125,1

115,7

119,3

123,5

126,7

+2,5

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

106,0

108,2

113,6

105,6

106,8

111,3

118,8

+6,8

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

122,1

119,9

129,5

127,4

117,6

129,2

131,4

+1,7

Traktorer Tractors

4,6

118,9

121,5

124,8

117,8

122,3

124,8

126,1

+1,0

Övrig utrustning Other materials

11,5

120,8

121,4

123,1

120,3

123,0

121,4

127,5

+5,0

Utrustning  Materials

 

16,0

120,3

121,5

123,6

119,6

122,8

122,4

127,1

+3,9

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

117,1

121,9

124,8

115,9

119,6

123,8

126,5

+2,2

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

119,5

121,6

123,9

118,7

122,1

122,7

127,0

+3,5

TOTALT  TOTAL

100,0

121,5

120,3

128,3

125,6

118,5

127,8

130,5

+2,1


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.