Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1205

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2009

2010

2011

2009

Mar
Mar

2010

Mar
Mar

2011

Mar
Mar

2012

Mar
Mar

Diff, %

Mar 11-
Mar 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

124,5

172,7

196,0

148,4

111,0

208,2

194,0

-6,8

Korn  Barley

2,5

106,5

159,4

184,0

128,1

109,0

186,8

193,7

+3,7

Havre  Oats

1,6

92,9

131,7

167,3

111,1

85,7

188,4

168,5

-10,6

Råg  Rye

0,3

89,6

137,0

183,4

120,6

94,4

158,2

210,5

+33,1

Annan spannmål  Other cereals

0,6

110,7

169,9

191,4

128,7

118,9

209,9

197,3

-6,0

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

113,7

162,2

188,3

137,4

106,7

198,8

190,9

-4,0

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

126,1

183,7

190,5

146,0

129,5

186,4

201,6

+8,1

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

64,8

57,7

56,7

63,6

64,8

57,7

56,7

-1,7

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

145,1

138,8

138,0

145,1

138,8

138,8

129,5

-6,7

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

85,5

98,9

100,3

91,0

86,5

99,7

103,7

+4,0

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

132,5

135,6

151,9

135,1

129,9

141,3

174,2

+23,3

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

111,0

123,7

119,2

139,6

137,8

127,7

127,2

-0,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

170,8

197,3

195,2

168,7

159,7

243,3

128,2

-47,3

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

126,2

127,1

131,0

126,7

127,2

131,4

127,2

-3,2

Annan potatis  Other potatoes

0,4

109,5

98,8

97,1

104,3

109,5

98,8

97,1

-1,7

Potatis  Potatoes

 

4,3

161,2

181,9

180,4

159,0

152,1

220,1

125,1

-43,2

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,3

109,8

106,8

106,6

113,4

109,6

103,3

-5,7

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

117,7

138,2

147,3

130,1

119,9

154,3

147,4

-4,5

Nötkreatur  Cattle

10,0

107,1

117,9

124,1

111,4

117,0

127,4

140,1

+9,9

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

107,0

118,4

125,1

111,1

117,7

128,0

140,9

+10,1

  -  Kalv  Calves

0,4

109,1

106,5

103,4

118,0

101,7

113,9

121,4

+6,6

Svin  Pigs

11,6

121,2

109,8

97,3

117,5

102,6

88,3

94,7

+7,2

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,7

106,9

107,9

136,3

133,9

134,8

144,4

+7,1

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,9

131,8

145,8

132,0

130,2

146,3

146,0

-0,2

Andra djur  Other animals

2,0

185,1

191,3

186,8

185,2

194,2

187,9

185,7

-1,2

Djur  Animals

 

27,1

121,8

121,3

119,6

122,2

118,3

117,5

124,8

+6,2

Mjölk  Milk

29,4

105,5

122,5

128,8

100,6

112,3

129,9

119,6

-7,9

Ägg  Eggs

3,2

144,6

143,0

150,1

141,1

144,9

151,4

149,7

-1,1

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

89,4

120,9

142,8

104,5

121,0

137,0

164,4

+20,0

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

108,2

124,3

131,5

104,5

115,7

132,3

124,8

-5,7

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

114,2

123,0

126,3

112,3

116,9

125,8

124,8

-0,8

TOTALT  TOTAL

100,0

115,5

128,8

134,4

119,1

118,0

136,8

133,5

-2,4


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.