Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1205

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar 11-
Mar 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,7

122,7

120,6

130,1

123,1

117,7

130,0

130,2

+0,2

Mjukt bröd  Bread

14,4

121,1

119,3

126,8

122,4

117,6

126,1

128,5

+1,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

177,3

180,7

260,0

194,2

138,4

256,8

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

3,6

S

S

S

S

S

S

116,9

-5,8

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

121,7

120,9

131,5

122,4

117,1

130,7

131,2

+0,3

Mjölk  Milk

S

109,6

111,4

116,8

110,0

108,6

114,4

S

S

Grädde  Cream

3,8

S

S

105,0

S

S

105,0

104,6

-0,4

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

10,2

S

S

S

S

S

S

130,0

+4,7

Glass  Ice cream

3,1

S

135,8

136,0

S

138,6

137,5

127,7

-7,1

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,5

114,3

116,1

121,1

116,3

113,3

119,1

121,7

+2,2

Ägg  Eggs

 

S

140,3

137,2

139,2

140,5

137,9

141,6

S

S

Nötkött  Beef

6,3

111,1

114,2

122,1

106,8

108,7

120,7

127,5

+5,6

Griskött  Pig meat

3,7

119,4

118,2

119,1

111,7

116,3

113,5

126,5

+11,4

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,8

104,4

105,8

115,1

104,9

104,4

113,3

109,5

-3,3

Annat kött  Other meat

1,4

S

S

S

S

S

S

122,3

+3,4

Kött  Meat

 

15,2

111,8

113,0

120,0

107,9

109,7

117,2

122,6

+4,6

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,6

106,3

104,9

104,6

107,2

104,9

104,7

104,6

-0,2

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

33,9

108,5

108,1

110,9

107,5

106,9

109,7

112,0

+2,1

Animalier  Animal products

 

67,5

112,0

112,6

116,5

112,5

110,7

115,0

117,3

+2,0

Totalt  Total

100,0

115,2

115,3

121,2

115,7

112,8

120,0

121,7

+1,4


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.