Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1205

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar 11-
Mar 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,8

111,9

111,5

113,1

111,9

111,8

113,8

113,6

-0,2

Mjukt bröd  Bread

14,5

119,1

121,2

126,8

118,6

120,5

126,6

128,3

+1,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

131,4

135,7

138,8

139,5

133,3

153,8

125,6

-18,3

Socker  Sugar

0,7

105,1

103,1

102,6

102,4

104,9

102,6

109,1

+6,3

Margarin  Margarine

 

3,7

113,4

112,7

114,4

114,2

112,6

116,1

114,7

-1,2

Vegetabilier  Crop products

 

33,5

116,1

116,8

120,2

116,2

116,6

121,3

120,6

-0,6

Mjölk  Milk

12,1

110,6

112,5

117,4

110,2

110,6

116,2

119,0

+2,4

Grädde  Cream

3,4

106,0

107,0

111,1

106,3

106,2

109,8

112,9

+2,8

Smör  Butter

0,9

104,4

106,0

111,2

104,9

104,4

109,6

113,3

+3,4

Ost  Cheese

11,4

115,9

117,2

121,5

115,9

115,6

120,5

124,1

+2,9

Glass  Ice cream

3,5

108,0

109,1

108,7

107,7

109,2

109,3

109,5

+0,2

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,1

111,6

113,0

117,0

111,4

111,6

116,1

118,9

+2,4

Ägg  Eggs

 

2,5

120,9

125,4

127,6

120,8

125,2

129,3

129,2

-0,1

Nötkött  Beef

6,1

126,0

128,4

131,9

125,2

128,1

129,2

136,3

+5,4

Griskött  Pig meat

3,6

116,3

115,2

116,1

114,2

114,3

114,4

116,8

+2,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

109,4

110,0

110,9

109,4

110,9

112,6

111,5

-1,0

Annat kött  Other meat

1,4

107,1

108,3

110,2

103,0

110,0

104,6

116,2

+11,1

Kött  Meat

 

14,8

118,0

118,8

120,8

116,8

118,9

119,2

123,4

+3,5

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,1

109,2

108,6

106,9

109,0

108,7

107,8

107,4

-0,4

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

32,9

112,8

112,7

112,5

112,1

112,8

112,4

113,9

+1,4

Animalier  Animal products

 

66,5

112,5

113,3

115,2

112,1

112,7

114,7

116,8

+1,8

Totalt  Total

100,0

113,7

114,5

116,8

113,5

114,0

116,9

118,1

+1,0


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.