Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1205

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market


2005 = 100

2009

2010

2011

Fjärde kvartalet Fourth quarter

2008

2009

2010

2011

Diff,%

10-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

108,1

117,0

128,2

114,0

107,2

123,9

127,4

+2,8

be

Belgien  Belgium

100,1

108,6

111,4

105,0

96,2

113,0

107,5

-4,9

bg

Bulgarien  Bulgaria

120,4

134,0

153,2

128,3

113,7

140,6

145,3

+3,3

cz

Tjeckien  Czech Republic

94,4

100,9

117,6

105,7

90,1

111,3

114,6

+3,0

dk

Danmark  Denmark

101,6

110,9

126,7

109,6

101,7

112,7

123,6

+9,7

de

Tyskland  Germany

100,7

114,1

128,6

108,6

98,0

118,7

122,3

+3,0

ee

Estland  Estonia

97,0

117,3

138,8

122,9

97,5

132,2

150,7

+14,0

ie

Irland  Ireland

101,2

111,6

127,8

114,7

101,3

114,8

135,3

+17,9

gr

Grekland  Greece

112,4

127,5

126,4

111,5

119,5

151,1

145,0

-4,0

es

Spanien  Spain

95,0

101,1

101,7

102,5

93,2

102,3

102,4

+0,1

fr

Frankrike  France

108,4

116,3

128,9

113,7

105,4

125,1

125,5

+0,3

it

Italien  Italy

110,2

111,9

121,1

118,1

108,7

116,7

122,4

+4,9

cy

Cypern  Cyprus

113,8

116,2

116,1

126,5

114,0

115,0

116,3

+1,1

lv

Lettland  Latvia

110,8

131,8

155,3

126,1

107,7

136,3

144,0

+5,6

lt

Litauen  Lithuania

106,7

124,2

147,0

118,5

106,1

131,2

133,7

+1,9

lu

Luxemburg  Luxembourg

97,4

106,5

116,6

112,1

100,3

110,9

119,8

+8,0

hu

Ungern  Hungary

122,2

143,6

169,8

120,6

120,2

153,7

175,9

+14,4

mt

Malta  Malta

117,8

114,2

116,4

115,2

113,0

118,5

120,9

+2,0

nl

Nederländerna  Netherlands

101,5

112,5

118,1

111,1

102,9

118,4

118,5

+0,1

at

Österrike  Austria

105,4

118,4

124,5

111,8

102,7

118,9

121,1

+1,9

pl

Polen  Poland

113,0

124,3

146,2

103,5

104,9

123,7

138,5

+12,0

pt

Portugal  Portugal

105,0

110,7

109,6

109,4

101,0

109,3

108,9

-0,4

ro

Rumänien  Romania

137,6

152,3

174,3

136,9

134,8

168,1

158,6

-5,7

si

Slovenien  Slovenia

112,1

114,4

124,7

136,9

112,4

122,3

128,9

+5,4

sk

Slovakien  Slovakia

86,4

98,7

115,2

98,1

82,6

107,4

108,8

+1,3

fi

Finland  Finland

108,5

115,2

131,1

123,1

103,7

124,8

127,1

+1,8

se

Sverige  Sweden

115,5

128,8

134,3

122,5

112,3

130,8

126,6

-3,2

uk

Storbritannien  United Kingdom

135,6

142,9

163,7

137,6

133,1

151,2

163,1

+7,9


Källa:  Eurostats databas, NewCronos.  Source:  Eurostats database, NewCronos. 2012-04-16