Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1206

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2009

2010

2011

2009

Apr
Apr

2010

Apr
Apr

2011

Apr
Apr

2012

Apr
Apr

Diff,%

Apr 11-
Apr 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

121,5

120,3

128,3

124,7

118,2

127,7

129,9

+1,7

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

115,5

128,8

133,8

118,0

118,3

138,0

129,8

-6,0

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,2

115,3

121,2

116,2

113,4

120,9

122,4

+1,2

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

113,7

114,5

116,8

113,2

113,8

116,8

117,7

+0,8

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

106,6

107,9

111,1

106,7

107,8

111,1

112,5

+1,3

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

106,1

107,4

110,6

106,2

107,4

110,6

112,1

+1,3

Livsmedel, totalt  Food, total

 

113,1

117,2

116,2

113,6

115,1

116,6

117,3

+0,6

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

112,4

115,0

115,4

114,2

116,6

116,4

116,8

+0,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the turn of the last year