Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1206

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2009

2010

2011

2009

Apr
Apr

2010

Apr
Apr

2011

Apr
Apr

2012

Apr
Apr

Diff, %

Apr 11-
Apr 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

124,5

172,7

196,3

143,4

117,4

222,9

199,0

-10,7

Korn  Barley

2,5

106,5

159,4

184,7

126,5

107,5

186,7

199,0

+6,6

Havre  Oats

1,6

92,9

131,7

167,7

107,2

85,4

184,4

170,5

-7,6

Råg  Rye

0,3

89,6

137,0

183,7

111,0

92,4

162,6

215,4

+32,5

Annan spannmål  Other cereals

0,6

110,7

169,9

191,7

127,1

112,8

213,7

204,5

-4,3

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

113,7

162,2

188,7

133,1

109,3

206,3

195,6

-5,2

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

126,1

183,7

191,4

149,9

132,5

195,9

211,2

+7,8

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

64,8

57,7

56,7

63,6

64,8

57,7

56,7

-1,7

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

145,1

138,8

138,0

145,1

138,8

138,8

129,5

-6,7

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

85,5

98,9

100,6

92,2

87,4

102,7

106,7

+3,9

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

132,5

135,6

151,9

135,1

129,9

141,3

148,1

+4,8

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

111,0

123,7

119,2

119,4

130,3

147,8

106,5

-27,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

170,8

197,3

195,2

165,8

174,3

231,7

128,3

-44,6

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

126,2

127,1

131,0

126,7

127,2

131,4

127,2

-3,2

Annan potatis  Other potatoes

0,4

109,5

98,8

97,1

104,3

109,5

98,8

97,1

-1,7

Potatis  Potatoes

 

4,3

161,2

181,9

180,4

156,6

164,1

210,5

125,1

-40,6

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,3

109,8

106,8

104,8

109,0

105,8

101,3

-4,2

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

117,7

138,2

147,4

125,1

120,2

158,6

140,3

-11,6

Nötkreatur  Cattle

10,0

107,1

117,9

124,1

112,3

117,1

131,5

135,1

+2,7

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

107,0

118,4

125,1

112,1

117,7

132,3

135,6

+2,5

  -  Kalv  Calves

0,4

109,1

106,5

103,4

117,9

104,2

113,9

121,4

+6,6

Svin  Pigs

11,6

121,2

109,8

97,3

119,3

103,0

88,5

94,7

+7,0

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,7

106,9

107,9

146,9

138,0

143,5

161,1

+12,2

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,9

131,8

145,8

132,6

128,7

146,3

146,0

-0,2

Andra djur  Other animals

2,0

185,1

191,3

186,8

185,2

194,2

187,9

185,7

-1,2

Djur  Animals

 

27,1

121,8

121,3

119,6

123,5

118,4

119,2

123,2

+3,4

Mjölk  Milk

29,4

105,5

122,5

126,8

101,7

113,0

126,8

116,2

-8,4

Ägg  Eggs

3,2

144,6

143,0

150,1

143,6

144,9

151,4

149,7

-1,1

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

89,4

120,9

142,8

104,5

117,8

136,5

187,3

+37,2

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

108,2

124,3

129,8

105,7

116,2

129,6

123,1

-5,0

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

114,2

123,0

125,3

113,5

117,2

125,0

123,2

-1,5

TOTALT  TOTAL

100,0

115,5

128,8

133,8

118,0

118,3

138,0

129,8

-6,0


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.