Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1206

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr 11-
Apr 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,7

122,7

120,6

130,1

125,4

118,2

129,6

130,1

+0,4

Mjukt bröd  Bread

14,4

121,1

119,3

126,8

122,4

118,1

125,8

128,3

+2,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

177,3

180,7

260,0

194,2

141,7

261,9

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

3,6

S

S

S

S

S

S

121,9

-2,7

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

121,7

120,9

131,5

124,5

118,1

130,8

131,6

+0,6

Mjölk  Milk

S

109,6

111,4

116,8

109,5

108,7

115,2

S

S

Grädde  Cream

3,8

S

S

105,0

S

S

106,5

104,0

-2,3

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

10,2

S

S

S

S

S

S

128,1

+0,1

Glass  Ice cream

3,1

S

135,8

136,0

S

135,5

137,5

127,5

-7,2

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,5

114,3

116,1

121,1

114,8

113,1

120,8

120,4

-0,3

Ägg  Eggs

 

S

140,3

137,2

139,2

137,6

137,7

140,1

S

S

Nötkött  Beef

6,3

111,1

114,2

122,1

111,6

111,1

124,4

132,9

+6,8

Griskött  Pig meat

3,7

119,4

118,2

119,1

113,3

116,1

114,6

127,7

+11,4

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,8

104,4

105,8

115,1

105,5

106,5

112,6

111,5

-1,0

Annat kött  Other meat

1,4

S

S

S

S

S

S

122,4

-2,0

Kött  Meat

 

15,2

111,8

113,0

120,0

110,6

111,3

119,4

125,6

+5,2

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,6

106,3

104,9

104,6

106,9

105,5

104,9

106,8

+1,8

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

33,9

108,5

108,1

110,9

108,4

107,8

110,8

114,6

+3,4

Animalier  Animal products

 

67,5

112,0

112,6

116,5

112,2

1111

116,3

118,0

+1,5

Totalt  Total

100,0

115,2

115,3

121,2

116,2

113,4

120,9

122,4

+1,2


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.