Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1206

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr 11-
Apr 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,8

111,9

111,5

113,1

111,8

111,7

113,5

113,4

-0,1

Mjukt bröd  Bread

14,5

119,1

121,2

126,8

119,1

120,8

127,5

127,9

+0,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

131,4

135,7

138,8

135,0

136,8

151,5

125,5

-17,2

Socker  Sugar

0,7

105,1

103,1

102,6

102,4

103,9

98,8

108,3

+9,6

Margarin  Margarine

 

3,7

113,4

112,7

114,4

114,0

112,4

113,8

114,1

+0,2

Vegetabilier  Crop products

 

33,5

116,1

116,8

120,2

116,2

116,8

121,1

120,2

-0,7

Mjölk  Milk

12,1

110,6

112,5

117,4

110,2

110,2

116,4

118,7

+2,0

Grädde  Cream

3,4

106,0

107,0

111,1

105,9

105,9

109,6

112,0

+2,2

Smör  Butter

0,9

104,4

106,0

111,2

103,7

103,9

108,4

112,9

+4,1

Ost  Cheese

11,4

115,9

117,2

121,5

115,7

115,0

120,7

122,6

+1,6

Glass  Ice cream

3,5

108,0

109,1

108,7

107,6

109,3

109,0

109,2

+0,2

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,1

111,6

113,0

117,0

111,2

111,2

116,1

118,2

+1,8

Ägg  Eggs

 

2,5

120,9

125,4

127,6

118,7

124,6

125,6

129,7

+3,3

Nötkött  Beef

6,1

126,0

128,4

131,9

124,5

127,3

131,5

136,4

+3,8

Griskött  Pig meat

3,6

116,3

115,2

116,1

112,2

114,4

111,5

116,6

+4,6

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

109,4

110,0

110,9

108,5

109,5

111,9

111,4

-0,5

Annat kött  Other meat

1,4

107,1

108,3

110,2

104,6

109,1

107,5

115,2

+7,2

Kött  Meat

 

14,8

118,0

118,8

120,8

115,9

118,2

119,4

123,3

+3,2

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,1

109,2

108,6

106,9

108,9

108,7

107,8

107,6

-0,2

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

32,9

112,8

112,7

112,5

111,7

112,5

112,4

114,0

+1,4

Animalier  Animal products

 

66,5

112,5

113,3

115,2

111,7

112,3

114,6

116,5

+1,6

Totalt  Total

100,0

113,7

114,5

116,8

113,2

113,8

116,8

117,7

+0,8


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.