Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1207

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2009

2010

2011

2009

Maj
May

2010

Maj
May

2011

Maj
May

2012

Maj
May

Diff,%

Maj 11-
Maj 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

121,5

120,3

128,3

122,4

118,3

127,7

130,2

+2,0

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

115,5

128,8

133,8

119,7

121,4

137,5

133,1

-3,2

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,2

115,3

121,2

116,6

114,2

121,3

123,3

+1,6

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

113,7

114,5

116,8

113,6

114,4

116,5

118,1

+1,4

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

106,6

107,9

111,1

106,8

108,0

111,3

112,4

+1,0

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

106,1

107,4

110,6

106,3

107,5

110,9

112,0

+1,0

Livsmedel, totalt  Food, total

 

113,1

117,2

116,2

113,3

114,6

116,3

117,8

+1,3

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

112,4

115,0

115,4

113,0

114,8

116,0

117,5

+1,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the turn of the last year