Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1207

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2009

2010

2011

2009

Maj
May

2010

Maj
May

2011

Maj
May

2012

Maj
May

Diff, %

Maj 11-
Maj 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,6

126,7

134,0

140,4

126,2

129,4

144,8

+11,9

Elektricitet  Electricity

4,0

129,0

134,1

136,3

128,4

127,5

137,6

127,2

-7,6

Diesel  Diesel oil

5,2

108,3

117,4

133,5

106,0

120,4

132,7

140,4

+5,8

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

110,6

124,3

139,4

107,9

129,0

138,5

147,9

+6,8

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

116,2

124,6

135,5

114,5

124,4

135,5

136,9

+1,0

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

137,8

105,0

129,0

151,3

99,7

130,5

125,2

-4,1

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

148,6

121,2

143,0

144,3

116,0

141,6

140,2

-1,0

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

143,6

113,7

136,5

147,6

108,4

136,5

133,2

-2,4

Svampmedel  Fungicides

0,8

112,0

106,6

101,8

113,0

102,3

100,9

99,9

-1,0

Insektsmedel  Insecticides

0,2

107,7

102,3

98,7

108,7

101,2

98,2

101,1

+3,0

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

164,7

129,3

131,7

166,9

109,3

131,4

132,8

+1,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

141,6

119,1

118,5

143,2

106,2

118,0

118,7

+0,6

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

119,2

121,2

122,9

119,3

122,7

123,4

130,8

+6,0

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

136,6

134,8

150,2

139,5

128,2

151,6

151,3

-0,2

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

114,4

117,2

119,4

114,6

116,5

120,0

119,1

-0,8

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

117,2

121,8

125,1

116,9

122,7

125,3

128,3

+2,3

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

106,0

108,2

113,6

106,0

107,2

111,7

113,6

+1,7

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

122,1

119,9

129,5

123,3

117,2

128,9

130,6

+1,3

Traktorer Tractors

4,6

118,9

121,5

124,8

117,8

120,9

124,8

133,3

+6,7

Övrig utrustning Other materials

11,5

120,8

121,4

123,1

120,5

122,8

122,0

127,9

+4,8

Utrustning  Materials

 

16,0

120,3

121,5

123,6

119,8

122,3

122,8

129,4

+5,4

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

117,1

121,9

124,8

116,4

122,7

124,9

127,4

+2,0

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

119,5

121,6

123,9

119,0

122,4

123,3

128,9

+4,5

TOTALT  TOTAL

100,0

121,5

120,3

128,3

122,4

118,3

127,7

130,2

+2,0


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.