Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1207

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2009

2010

2011

2009

Maj
May

2010

Maj
May

2011

Maj
May

2012

Maj
May

Diff, %

Maj 11-
Maj 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

124,5

172,7

196,3

151,1

127,6

217,3

203,7

-6,3

Korn  Barley

2,5

106,5

159,4

184,7

130,6

110,1

191,6

203,0

+5,9

Havre  Oats

1,6

92,9

131,7

167,7

107,0

86,3

177,3

174,5

-1,6

Råg  Rye

0,3

89,6

137,0

183,7

105,7

106,8

180,1

214,5

+19,1

Annan spannmål  Other cereals

0,6

110,7

169,9

191,7

127,4

119,2

212,2

209,6

-1,2

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

113,7

162,2

188,7

140,0

116,3

203,9

199,9

-2,0

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

126,1

183,7

191,4

164,1

132,2

198,7

209,3

+5,3

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

64,8

57,7

56,7

63,6

64,8

57,7

56,7

-1,7

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

145,1

138,8

138,0

145,1

138,8

138,8

129,5

-6,7

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

85,5

98,9

100,6

96,7

87,4

103,6

106,1

+2,4

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

132,5

135,6

151,9

135,1

129,9

141,3

148,1

+4,8

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

111,0

123,7

119,2

123,0

140,0

128,6

150,0

+16,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

170,8

197,3

195,2

165,8

174,4

231,7

128,3

-44,6

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

126,2

127,1

131,0

126,7

127,2

131,4

127,2

-3,2

Annan potatis  Other potatoes

0,4

109,5

98,8

97,1

104,3

109,5

98,8

97,1

-1,7

Potatis  Potatoes

 

4,3

161,2

181,9

180,4

156,6

164,2

210,5

125,1

-40,6

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,3

109,8

106,8

108,4

114,3

108,6

111,9

+3,0

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

117,7

138,2

147,4

128,6

124,5

155,2

150,3

-3,2

Nötkreatur  Cattle

10,0

107,1

117,9

124,1

112,1

121,9

129,5

130,0

+0,4

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

107,0

118,4

125,1

112,0

122,5

130,2

130,6

+0,3

  -  Kalv  Calves

0,4

109,1

106,5

103,4

114,0

107,9

113,9

116,4

+2,2

Svin  Pigs

11,6

121,2

109,8

97,3

121,8

105,2

91,0

95,2

+4,6

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,7

106,9

107,9

152,5

148,9

153,0

168,2

+9,9

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,9

131,8

145,8

132,6

128,7

146,5

146,0

-0,4

Andra djur  Other animals

2,0

185,1

191,3

186,8

185,2

194,2

187,9

185,7

-1,2

Djur  Animals

 

27,1

121,8

121,3

119,6

124,6

121,3

119,7

121,7

+1,6

Mjölk  Milk

29,4

105,5

122,5

126,8

102,0

115,2

129,4

116,2

-10,2

Ägg  Eggs

3,2

144,6

143,0

150,1

143,8

144,0

150,6

149,0

-1,1

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

89,4

120,9

142,8

104,5

117,8

136,5

187,3

+37,2

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

108,2

124,3

129,8

106,0

118,0

131,8

123,0

-6,6

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

114,2

123,0

125,3

114,2

119,4

126,5

122,4

-3,2

TOTALT  TOTAL

100,0

115,5

128,8

133,8

119,7

121,4

137,5

133,1

-3,2


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.