Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1207

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj 11-
Maj 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,7

122,7

120,6

130,1

124,0

118,1

131,3

130,8

-0,3

Mjukt bröd  Bread

14,4

121,1

119,3

126,8

122,3

117,6

126,3

128,3

+1,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

177,3

180,7

260,0

194,2

141,7

257,9

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

3,6

S

S

S

S

S

S

123,0

-4,1

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

121,7

120,9

131,5

124,1

117,9

131,9

132,0

+0,0

Mjölk  Milk

S

109,6

111,4

116,8

109,7

111,1

115,2

S

S

Grädde  Cream

3,8

S

S

105,0

S

S

105,9

103,6

-2,1

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

10,2

S

S

S

S

S

S

129,1

+2,3

Glass  Ice cream

3,1

S

135,8

136,0

S

136,6

137,6

129,3

-6,1

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,5

114,3

116,1

121,1

114,6

115,4

120,2

121,0

+0,6

Ägg  Eggs

 

S

140,3

137,2

139,2

140,6

137,5

139,4

S

S

Nötkött  Beef

6,3

111,1

114,2

122,1

116,1

116,4

126,1

143,4

+13,7

Griskött  Pig meat

3,7

119,4

118,2

119,1

118,9

117,2

116,8

128,1

+9,6

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,8

104,4

105,8

115,1

106,9

104,0

115,5

111,8

-3,3

Annat kött  Other meat

1,4

S

S

S

S

S

S

122,0

-2,9

Kött  Meat

 

15,2

111,8

113,0

120,0

114,6

113,2

121,5

130,0

+7,0

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,6

106,3

104,9

104,6

106,8

105,1

104,8

106,5

+1,7

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

33,9

108,5

108,1

110,9

110,0

108,3

111,6

116,3

+4,3

Animalier  Animal products

 

67,5

112,0

112,6

116,5

112,9

112,4

116,4

119,2

+2,4

Totalt  Total

100,0

115,2

115,3

121,2

116,6

114,2

121,3

123,3

+1,6


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.