Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1207

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj 11-
Maj 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,8

111,9

111,5

113,1

111,6

111,3

113,4

113,5

+0,1

Mjukt bröd  Bread

14,5

119,1

121,2

126,8

119,1

120,8

127,0

128,1

+0,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

131,4

135,7

138,8

138,2

138,2

153,2

124,6

-18,7

Socker  Sugar

0,7

105,1

103,1

102,6

104,2

103,7

98,2

108,1

+10,1

Margarin  Margarine

 

3,7

113,4

112,7

114,4

113,5

112,8

113,7

114,3

+0,5

Vegetabilier  Crop products

 

33,5

116,1

116,8

120,2

116,3

116,7

120,9

120,4

-0,4

Mjölk  Milk

12,1

110,6

112,5

117,4

109,9

111,6

116,5

118,6

+1,8

Grädde  Cream

3,4

106,0

107,0

111,1

105,9

106,3

109,6

112,9

+3,0

Smör  Butter

0,9

104,4

106,0

111,2

103,8

105,0

108,4

114,3

+5,4

Ost  Cheese

11,4

115,9

117,2

121,5

115,8

116,5

120,2

122,6

+2,0

Glass  Ice cream

3,5

108,0

109,1

108,7

107,6

109,6

108,6

109,2

+0,6

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,1

111,6

113,0

117,0

111,2

112,4

116,0

118,2

+2,0

Ägg  Eggs

 

2,5

120,9

125,4

127,6

120,4

125,1

127,7

129,0

+1,0

Nötkött  Beef

6,1

126,0

128,4

131,9

127,2

129,1

133,0

137,9

+3,6

Griskött  Pig meat

3,6

116,3

115,2

116,1

115,7

117,2

115,2

118,6

+2,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

109,4

110,0

110,9

108,2

109,2

108,2

110,3

+2,0

Annat kött  Other meat

1,4

107,1

108,3

110,2

106,9

110,6

105,7

119,2

+12,7

Kött  Meat

 

14,8

118,0

118,8

120,8

118,0

119,6

119,8

124,5

+3,8

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,1

109,2

108,6

106,9

109,2

108,7

106,4

108,2

+1,7

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

32,9

112,8

112,7

112,5

112,7

113,1

111,8

114,8

+2,7

Animalier  Animal products

 

66,5

112,5

113,3

115,2

112,3

113,2

114,3

116,9

+2,2

Totalt  Total

100,0

113,7

114,5

116,8

113,6

114,4

116,5

118,1

+1,4


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.