Statens Jordbruksverk                                           19                                                     JO 49 SM 1208