Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2009

2010

2011

2009

Juni
June

2010

Juni
June

2011

Juni
June

2012

Juni
June

Diff, %

Juni 11-
Juni 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

124,5

172,7

196,3

151,1

124,6

198,3

204,8

+3,3

Korn  Barley

2,5

106,5

159,4

184,7

131,6

109,2

194,4

200,3

+3,1

Havre  Oats

1,6

92,9

131,7

167,7

114,0

81,7

181,3

166,9

-8,0

Råg  Rye

0,3

89,6

137,0

183,7

114,7

103,5

179,4

206,5

+15,1

Annan spannmål  Other cereals

0,6

110,7

169,9

191,7

126,5

119,2

206,2

210,6

+2,2

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

113,7

162,2

188,7

141,2

113,7

194,7

198,5

+2,0

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

126,1

183,7

191,4

162,4

139,5

203,4

202,3

-0,5

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

64,8

57,7

56,7

63,6

64,8

57,7

56,7

-1,7

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

145,1

138,8

138,0

145,1

138,8

138,8

129,5

-6,7

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

85,5

98,9

100,6

96,2

89,7

105,1

103,9

-1,1

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

132,5

135,6

151,9

135,1

129,9

141,3

148,1

+4,8

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

111,0

123,7

119,2

120,1

143,5

111,2

131,9

+18,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

170,8

197,3

195,2

272,8

331,3

288,8

268,5

-7,0

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

126,2

127,1

131,0

126,7

127,2

131,4

127,2

-3,2

Annan potatis  Other potatoes

0,4

109,5

98,8

97,1

104,3

109,5

98,8

97,1

-1,7

Potatis  Potatoes

 

4,3

161,2

181,9

180,4

244,4

292,9

257,4

240,2

-6,7

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,3

109,8

106,8

107,9

113,1

102,1

113,3

+11,0

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

117,7

138,2

147,4

138,1

138,8

154,2

159,5

+3,4

Nötkreatur  Cattle

10,0

107,1

117,9

124,1

106,8

118,6

126,6

128,9

+1,8

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

107,0

118,4

125,1

106,8

119,0

127,2

129,5

+1,8

  -  Kalv  Calves

0,4

109,1

106,5

103,4

107,1

107,9

113,9

116,4

+2,2

Svin  Pigs

11,6

121,2

109,8

97,3

123,4

108,8

93,3

95,5

+2,4

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,7

106,9

107,9

143,0

142,6

146,6

161,8

+10,3

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,9

131,8

145,8

132,9

128,7

146,5

146,0

-0,4

Andra djur  Other animals

2,0

185,1

191,3

186,8

185,2

194,2

187,9

185,7

-1,2

Djur  Animals

 

27,1

121,8

121,3

119,6

123,2

121,5

119,5

121,3

+1,5

Mjölk  Milk

29,4

105,5

122,5

126,8

102,4

121,8

128,3

115,1

-10,3

Ägg  Eggs

3,2

144,6

143,0

150,1

144,5

140,5

150,6

149,0

-1,1

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

89,4

120,9

142,8

78,4

132,7

152,0

187,3

+23,3

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

108,2

124,3

129,8

105,0

124,1

131,6

122,1

-7,3

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

114,2

123,0

125,3

113,0

123,0

126,3

121,8

-3,6

TOTALT  TOTAL

100,0

115,5

128,8

133,8

122,6

129,1

137,0

136,3

-0,6


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.