Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Juni
June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

Juni 11-
Juni 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,7

122,7

120,6

130,1

125,0

118,9

130,3

130,9

+0,5

Mjukt bröd  Bread

14,4

121,1

119,3

126,8

122,7

118,4

126,7

128,1

+1,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

177,3

180,7

260,0

240,1

253,2

273,7

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

3,6

S

S

S

S

S

S

122,9

-2,9

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

121,7

120,9

131,5

125,3

121,7

131,9

133,2

+1,0

Mjölk  Milk

S

109,6

111,4

116,8

109,0

112,0

116,7

S

S

Grädde  Cream

3,8

S

S

105,0

S

S

106,6

105,0

-1,4

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

10,2

S

S

S

S

S

S

130,3

+1,5

Glass  Ice cream

3,1

S

135,8

136,0

S

137,1

137,6

129,5

-5,9

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,5

114,3

116,1

121,1

114,3

116,8

121,8

122,5

+0,6

Ägg  Eggs

 

S

140,3

137,2

139,2

140,6

137,8

139,4

S

S

Nötkött  Beef

6,3

111,1

114,2

122,1

116,4

123,8

127,5

143,2

+12,4

Griskött  Pig meat

3,7

119,4

118,2

119,1

120,6

118,6

119,5

134,4

+12,4

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,8

104,4

105,8

115,1

98,0

105,0

114,8

111,2

-3,1

Annat kött  Other meat

1,4

S

S

S

S

S

S

119,4

-3,1

Kött  Meat

 

15,2

111,8

113,0

120,0

112,7

117,0

122,3

131,0

+7,2

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,6

106,3

104,9

104,6

107,1

105,2

104,8

107,3

+2,3

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

33,9

108,5

108,1

110,9

109,4

109,8

112,0

117,2

+4,7

Animalier  Animal products

 

67,5

112,0

112,6

116,5

112,5

113,8

117,3

120,3

+2,5

Totalt  Total

100,0

115,2

115,3

121,2

116,6

116,4

121,9

124,4

+2,0


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.