Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market


2005 = 100

2009

2010

2011

Första kvartalet First Quarter

2009

2010

2011

2012

Diff,%

11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

119,7

121,1

133,2

122,3

118,2

131,8

135,0

+2,4

be

Belgien  Belgium

118,5

116,8

130,9

120,6

112,0

129,7

133,2

+2,7

bg

Bulgarien  Bulgaria

131,1

133,7

147,8

129,8

132,0

145,1

154,6

+6,5

cz

Tjeckien  Czech Republic

108,6

106,7

114,5

111,4

105,4

113,1

115,7

+2,3

dk

Danmark  Denmark

120,3

120,4

133,9

125,3

116,6

132,3

132,4

+0,1

de

Tyskland  Germany

120,4

121,2

133,5

123,2

117,5

132,2

134,7

+1,9

ee

Estland  Estonia

118,1

120,4

134,5

120,9

116,2

133,1

137,4

+3,2

ie

Irland  Ireland

116,8

115,2

125,6

121,8

112,9

124,5

126,6

+1,7

gr

Grekland  Greece

115,4

120,2

130,8

115,8

116,9

128,9

133,5

+3,6

es

Spanien  Spain

115,9

118,2

130,6

117,9

114,3

130,1

132,3

+1,7

fr

Frankrike  France

116,8

116,1

126,2

121,2

113,9

125,2

127,8

+2,1

it

Italien  Italy

119,9

122,8

130,5

120,2

121,6

129,4

132,8

+2,6

cy

Cypern  Cyprus

111,1

108,9

109,0

111,5

109,5

109,5

111,0

+1,4

lv

Lettland  Latvia

137,3

134,0

147,6

140,6

131,8

146,0

150,1

+2,8

lt

Litauen  Lithuania

120,1

119,9

146,4

134,8

110,6

149,1

159,8

+7,2

lu

Luxemburg  Luxembourg

113,4

116,3

125,4

117,0

112,9

126,3

126,2

-0,1

hu

Ungern  Hungary

129,3

135,0

152,4

130,3

129,4

150,0

158,1

+5,4

mt

Malta  Malta

121,5

124,3

138,4

120,9

121,3

135,5

137,5

+1,5

nl

Nederländerna  Netherlands

112,9

116,0

127,6

116,3

112,2

125,3

129,3

+3,2

at

Österrike  Austria

115,1

117,1

125,0

115,2

115,2

123,8

127,0

+2,6

pl

Polen  Poland

120,6

122,3

134,3

119,3

120,3

130,1

141,7

+8,9

pt

Portugal  Portugal

123,3

123,9

132,6

124,2

121,7

131,9

134,3

+1,8

ro

Rumänien  Romania

129,8

140,9

164,7

129,2

136,1

160,9

167,4

+4,0

si

Slovenien  Slovenia

125,3

127,2

141,3

126,9

123,7

138,6

143,2

+3,3

sk

Slovakien  Slovakia

103,7

104,7

116,2

105,4

100,5

115,1

115,6

+0,4

fi

Finland  Finland

115,2

118,1

132,5

119,5

114,5

129,9

134,9

+3,8

se

Sverige  Sweden

121,5

120,3

128,3

125,4

118,6

127,5

130,3

+2,2

uk

Storbritannien  United Kingdom

133,1

132,3

151,5

137,9

130,9

150,8

151,1

+0,2


Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2012-08-29