Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2009

2010

2011

2009

Juli
July

2010

Juli
July

2011

Juli
July

2012

Juli
July

Diff, %

Juli 11-
Juli 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,6

126,7

134,0

140,4

126,2

129,4

144,8

+11,9

Elektricitet  Electricity

4,0

129,0

134,1

136,3

127,4

129,5

132,8

120,6

-9,2

Diesel  Diesel oil

5,2

108,3

117,4

133,5

108,8

116,5

133,9

137,9

+2,9

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

110,6

124,3

139,4

111,1

125,2

139,9

144,2

+3,1

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

116,2

124,6

135,5

116,0

122,7

134,5

132,7

-1,4

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

137,8

105,0

129,0

108,6

92,2

130,1

127,4

-2,1

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

148,6

121,2

143,0

122,0

110,3

144,5

135,2

-6,5

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

143,6

113,7

136,5

115,8

101,9

137,8

131,5

-4,6

Svampmedel  Fungicides

0,8

112,0

106,6

101,8

113,8

106,4

100,9

99,9

-1,0

Insektsmedel  Insecticides

0,2

107,7

102,3

98,7

109,6

101,2

98,2

101,1

+3,0

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

164,7

129,3

131,7

167,3

129,8

131,4

132,8

+1,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

141,6

119,1

118,5

143,8

119,2

118,0

118,7

+0,6

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

119,2

121,2

122,9

119,7

122,0

123,4

128,0

+3,7

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

136,6

134,8

150,2

140,8

129,2

150,6

157,7

+4,8

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

114,4

117,2

119,4

114,8

116,3

120,1

119,2

-0,7

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

117,2

121,8

125,1

117,2

122,9

125,6

128,1

+2,0

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

106,0

108,2

113,6

105,9

109,1

113,7

114,6

+0,8

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

122,1

119,9

129,5

120,8

117,5

129,3

131,5

+1,7

Traktorer Tractors

4,6

118,9

121,5

124,8

120,8

120,9

124,8

134,6

+7,8

Övrig utrustning Other materials

11,5

120,8

121,4

123,1

121,4

122,8

123,2

127,9

+3,8

Utrustning  Materials

 

16,0

120,3

121,5

123,6

121,3

122,3

123,7

129,8

+4,9

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

117,1

121,9

124,8

116,9

123,0

125,2

127,2

+1,6

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

119,5

121,6

123,9

120,2

122,4

124,1

129,2

+4,1

TOTALT  TOTAL

100,0

121,5

120,3

128,3

120,7

118,6

128,2

131,0

+2,2


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.