Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2009

2010

2011

2009

Juli
July

2010

Juli
July

2011

Juli
July

2012

Juli
July

Diff, %

Juli 11-
Juli 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

124,5

172,7

196,3

137,3

152,1

176,1

201,7

+14,6

Korn  Barley

2,5

106,5

159,4

184,7

124,2

126,1

182,0

199,7

+9,7

Havre  Oats

1,6

92,9

131,7

167,7

104,7

104,5

155,1

181,1

+16,7

Råg  Rye

0,3

89,6

137,0

183,7

116,5

136,6

155,7

203,7

+30,9

Annan spannmål  Other cereals

0,6

110,7

169,9

191,7

126,1

145,5

180,4

204,7

+13,5

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

113,7

162,2

188,7

129,9

138,1

174,0

198,4

+14,1

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

126,1

183,7

191,4

143,3

162,4

197,6

208,5

+5,5

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

64,8

57,7

56,7

63,6

64,8

57,7

56,7

-1,7

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

145,1

138,8

138,0

145,1

138,8

138,8

129,5

-6,7

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

85,5

98,9

100,6

90,1

96,9

103,3

105,8

+2,5

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

132,5

135,6

151,9

129,9

141,3

150,7

162,4

+7,7

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

111,0

123,7

119,2

110,9

102,7

126,6

101,1

-20,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

170,8

197,3

195,2

183,3

272,0

208,2

192,4

-7,6

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

126,2

127,1

131,0

126,7

127,2

131,4

127,2

-3,2

Annan potatis  Other potatoes

0,4

109,5

98,8

97,1

104,3

109,5

98,8

97,1

-1,7

Potatis  Potatoes

 

4,3

161,2

181,9

180,4

171,0

244,3

191,2

177,7

-7,1

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,3

109,8

106,8

98,3

98,6

97,0

101,7

+4,8

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

117,7

138,2

147,4

122,2

134,3

144,7

148,7

+2,7

Nötkreatur  Cattle

10,0

107,1

117,9

124,1

103,4

116,0

124,9

121,1

-3,1

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

107,0

118,4

125,1

103,5

116,4

125,6

121,3

-3,4

  -  Kalv  Calves

0,4

109,1

106,5

103,4

101,7

105,4

108,9

116,4

+6,9

Svin  Pigs

11,6

121,2

109,8

97,3

125,6

110,6

97,8

95,5

-2,3

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,7

106,9

107,9

130,3

126,7

130,3

147,5

+13,2

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,9

131,8

145,8

132,9

128,7

146,5

146,0

-0,4

Andra djur  Other animals

2,0

185,1

191,3

186,8

185,2

194,2

187,9

185,7

-1,2

Djur  Animals

 

27,1

121,8

121,3

119,6

122,8

121,1

120,6

118,3

-1,9

Mjölk  Milk

29,4

105,5

122,5

126,8

102,8

125,9

127,2

112,9

-11,3

Ägg  Eggs

3,2

144,6

143,0

150,1

143,8

139,8

150,1

149,0

-0,7

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

89,4

120,9

142,8

78,4

132,7

152,0

187,3

+23,3

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

108,2

124,3

129,8

105,2

127,5

130,6

120,2

-8,0

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

114,2

123,0

125,3

112,9

124,7

126,2

119,3

-5,5

TOTALT  TOTAL

100,0

115,5

128,8

133,8

116,5

128,4

133,3

130,6

-2,0


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.